Conny Björnehall. digital strateg, Sogeti.
Conny Björnehall. digital strateg, Sogeti.

AI ger nya affärer i skogsbruk och parker

Med satellitdata kopplat till artificiell intelligens, AI, hjälper Sogeti i Umeå företag hitta nya affärsområden.

Helt nya affärsmodeller och verksamhetsområden växer fram med artificiell intelligens. Självlärande system, datorer som samverkar med människor på helt nya sätt och ny teknik med machine learning och neurala nätverk kommer i framtiden att ge företag helt nya möjligheter att göra affärer.

Det är Conny Björnhall, digital strateg på Sogeti i Umeå, övertygad om. Det senaste året har han arbetat med projekt kring bilder och data i realtid från satelliter som skjutits upp i omlopp runt jorden. En del av dessa data går att köpa loss och användas som grund för analys inom många olika branscher och områden.

Geo Satellite Intelligence, GSI, kallas teknikområdet och är Sogetis senaste satsning inom artificiell intelligens, bland annat tillsammans med skogsindustrin och Husqvarna.

Skogsindustrin och AI

– Det gör det möjligt för oss att i samarbete med skogsindustrin se var avverkning av skog har skett och hur det går med återplantering. Genom att analysera satellitdata kan vi med 10 centimeters noggrannhet följa var det är nyplanterat eller inte, och vi kan se om det är missväxt någonstans, säger Conny Björnehall.

Skogsbolagen har utifrån detta upptäckt nya tjänster. Så kan till exempel satellitdata användas för att se var det ligger stormfällda träd efter en storm.

Analys av grönområden och parker

– Ett annat exempel är vårt samarbete med Husqvarna, berättar Conny Björnehall.

– Även om inte skogsindustri är Husqvarnas kärnverksamhet så jobbar de med grönområden och professionell hantering av trädgårdar och parker. Kan vi titta på plantor i skogen så kan vi också analysera gräs och träd i en park utifrån satellitbilder. Utgör träden en fara för att falla? Behöver häckar avverkas? Sådant kan vi förutse med satellitdata, förklarar Conny Björnehall.

Data den nödvändiga grunden

Data är grunden för alla dessa nya affärsmodeller som växer fram. Information som kan hämtas från satellitbilder, uppkopplade produkter, affärsprocesser och en mängd andra områden kan rätt behandlat och analyserat ge underlag till nya affärer.

– Genom våra satellitdata kan vi analysera föremål och växtlighet som finns i parker och grönområden. Här i norra Sverige kan vi också se snödjup och analysera var det finns risk för tung snö på kraftledningar, säger Conny Björnhall.

Analysera all data

– Men satellitdatat i sig måste tolkas med AI och machine learning, det är där som den riktiga nyttan ligger, säger Conny Björnehall.

Den djupa intelligensen finns i den kunskap och de insikter som skapas utifrån den information som satellitdata i detta fall ger. Conny Björnehall vill gärna slå ett slag för det viktiga arbete som data scientists kan göra som en grund för nya affärsmodeller.

– Data scientists kommer ett bli mycket viktiga i framtiden, också för Sogeti. Men det är svårt att hitta personer som har den kunskapen och erfarenheten. Hade jag haft chansen hade jag lätt sökt en sådan utbildning för att hitta ett drömjobb, säger Conny Björnehall.

Ny verksamhet växer fram

Nu får han ändå jobba med detta nya spännande område som växer fram där artificiell intelligens möter företags och organisationers vardag.

– För oss ger den nya tekniken en möjlighet att få vara med i det absolut senaste som händer.

– Vi hittar nya områden och Sogeti i Umeå ligger långt fram. Som bolag tar vi ännu tydligare steg i att jobba närmare våra kunder. Det känns som att vi flyttar oss ännu längre in i företagens inre organisation. Vi pratar inte om stödkonsulting längre, vi tar istället direkt del av våra kunders utmaningar och förhoppningsvis även deras framgångar, säger Conny Björnehall.