Johan Tordsson och Henrik Rehbinder föreläser på Umeå Tech Arena 29 maj 2018
Johan Tordsson och Henrik Rehbinder föreläser båda på Umeå Tech Arena den 29 maj.

AI-startups föreläser på Umeå Tech Arena

Läsförmåga och IT-infrastruktur är två områden där artificiell intelligens kan göra skillnad, berättar två av talarna på Umeå Tech Arena 29 maj.

Umeå Tech Arena är Uminova Innovations mötesplats där experter från olika teknik- och affärsområden delar med sig av goda exempel och råd till alla intresserade utav tech. Fokus den 29 maj är artificiell intelligens (AI) och två nya talare presenteras nu.

Johan Tordsson är teknikchef på Elastisys, en avknoppning från Umeå universitet som bygger på kunskap från en av Europas främsta forskningsgrupper inom molnhantering, kapacitet för datorresurser och automatisk resurshantering för bland annat datacenter.

–  AI håller på att appliceras på allt från sjukvård till självkörande bilar. Då är det lite ironiskt att den komplexa IT-infrastrukturen som krävs för AI-tjänster helt manuellt. Jag ska förklara hur man med bland annat AI kan få till en helt självkörande IT-infrastruktur i framtiden, säger Johan Tordsson.

Mätning av läsförmåga

Lexplore är en avknoppning från Karolinska Institutet. Deras tjänst gör det möjligt att snabbt, enkelt och objektivt kartlägga en elevs, klass, skolas eller kommuns läsförmåga och följa läsutveckling över tid baserad på AI och ögonrörelser.

– Vår algoritm är baserad på att läsförmågan korrelerar starkt med ögonrörelserna. Rätt utnyttjad kan den här tekniken göra en riktig skillnad för barn och vuxna med lässvårigheter, säger Henrik Rehbinder, forskningschef på Lexplore som kommer att föreläsa på Umeå Tech Arena.

Vikten av att exemplifiera

Maria Olofsson från Uminova Innovation är en av moderatorerna på Umeå Tech Arena och är nöjd över tillskotten i talarlistan.

–  Maskininläring och AI är komplext och brett, så att kunna exemplifiera tillämpningsområden är oerhört viktigt. Både Elastisys och Lexplore bygger på gedigen forskning och är båda bra exempel på när man löser viktiga problem baserad på djup teknisk kunskap, säger Maria Olofsson.

–  Umeå Tech Arena handlar om att visa upp och inspirera till framtidens tekniska lösningar vilket Johan och Henrik verkligen kommer att göra, säger Maria Olofsson.

Umeå Tech Arena

Umeå Tech Arena arrangeras på Norrlandsoperan den 29 maj.