ELF@Home

Äldre får virtuell personlig tränare

En virtuell personlig tränare ska ge äldre möjlighet att förbättra sin hälsa med träningspass som de följer via en vanlig tv. Skellefteåföretaget Explizit deltar i projektet med systemet CheckUp.

It-företaget Explizit, Skellefteå kommun och Informatik vid Umeå universitet deltar tillsammans med företag och universitet från Spanien och Tyskland i projektet
ELF@Home
som utvecklar en metod där äldre via sin vanliga tv utför träningspass under överseende av en virtuell personlig tränare.

I dagarna har ELF@Home fått en ny webb för att projektet ska kunna följas bättre av intresserade.

Internationellt projekt

ELF@Home är ett projekt där universitet och it-företag tillsammans fokuserar mot en målgrupp bestående av personer äldre än 65 år som har en normal kondition och lever utan några funktionsnedsättningar. Förhoppningen är att enkelheten att använda konceptet tillsammans med att man kan följa sin hälsas utveckling grafiskt och tydligt ger återkoppling och motivation för att fortsätta träna livet ut. Utövaren ska på så sätt kunna leva självständigt och utan nedsättningar i det dagliga livet.

Se effekten av träningen

ELF@Home har valt att använda sig av Skellefteåföretaget
Explizits
system
CheckUp
för att samla in information om och fastställa de äldres hälsostatus. Informationen som samlas in används bland annat för att på ett enkelt sätt tydliggöra uppnådda hälsoeffekter genom en grafisk presentation. Förutom en allmänt bättre hälsostatus får även individerna en regelbunden screening för att upptäcka eventuella hälsorisker, exempelvis förhöjt blodtryck. Det gör att förebyggande insatser eller en behandling kan sättas in i god tid.

– På Explizit har vi tidigare deltagit i olika projekt inom e-Health, både nationellt och internationellt och att återigen få förtroende är väldigt viktigt. Inte minst för att alltid kunna ligga i framkant och ge våra kunder den senaste tekniken inom forskningsområdet,  säger Arne Viktorsson, vd på Explizit Design & Development.

CheckUp är ett koncept där man trådlöst för över hälsostatus eller annan information om fysisk hälsa till en databas som i realtid visar resultaten på ett grafiskt och tydligt sätt. CheckUp har belönats med flera olika priser, senast Vitalis stipendiet.

Fakta om ELF@home

ELF@home är en förkortning av ”elderly sELF-care based on sELF-check of health conditions and sELF-fitness at home”. Projektet är inriktat på ”ICT-based Solutions for (Self-) Management of Daily Life Activities of Older Adults at Home“. Det handlar om att med hjälp av innovativa IT-lösningar ge äldre en möjlighet att från sitt eget hem och under eget ansvar förlänga och kanske till och med förebygga helt att de får någon form av funktionsnedsättning i det dagliga livet (ADL).

Från Institutionen för Informatik ingör forskninggruppen Q-Life i arbetet.

Projektdeltagare och EU nation

Spanien
• Fundación CTIC – Centro Tecnológico (Projektkoordinator)
• Izertis
• Society of Geriatrics and Gerontology of the Principality of Asturias

Sverige
• Explizit AB
• Umeå universitet, institutionen för Informatik
• Skellefteå kommun

Tyskland
• 2D Debus & Diebold Meßsysteme GmbH
• Fraunhofer IIS
• Innovationsmanufaktur GmbH