The principal founders of the company, Martin Servin, Claude Lacoursière, Kenneth Bodin, and Anders Backman.
Grundarna av Algoryx Simulations, Martin Servin, Claude Lacoursière, Kenneth Bodin and Anders Backman.

Algoryx hjälper ABB utveckla framtidens robotar

Algoryx från Umeå skriver avtal med ABB för avancerad simulering av robotar och maskiner.

ABB Robotics i Västerås, Sverige, har integrerat AGX Dynamics från Algoryx i sin simuleringsmiljö för forskning och utveckling.

Datorsimuleringar är avgörande för ABB Robotics. För att ligga före i konkurrensen inom robotutveckling för industrin har ABB integrerat fysiksimuleringsmotorn AGX Dynamics från Algoryx i sina simulatorer. Detta gör det möjligt för ABB att studera, testa och förbättra sina robotsystem. Det blir på så sätt ett kraftfullt stöd för ingenjörer och andra som behöver skapa avancerade simuleringar av exempelvis maskiner, motorer, robotar eller delar till dessa.

Inte minst underlättar simuleringar att skapa robotsystem som samverkar med människor och som är konstruerade för att interagera säkert med människor.

Simuleringar kan fungera som en direkt ersättning för experiment och det gör det mycket effektivare för ABB-ingenjörerna, särskilt när man arbetar med nya robotkoncept som ännu inte har byggts.

Simuleringar en nödvändighet

– Fysikbaserad simulering är idag inte bara ett alternativ för att utveckla produkter utan snarare en nödvändighet om du vill vara konkurrenskraftig, säger Kenneth Bodin, vd och medgrundare av Algoryx.

ABB har redan integrerat AGX Dynamics i ABB RobotStudio, vilket ger de automationsingenjörer som gör off-line programmering i RobotStudio tillgång till högklassig fysiksimulering av transportband, materialhantering och virtuell verklighet.

Därmed stöder simuleringstekniker från Algoryx ABB Robotics hela vägen från grundforskning och teknik till verkliga industrilösningar på fabriksgolvet.

Algoryx är även medlem i SynerLeap, ett innovationsutvecklingscentrum i nära samarbete med ABB Corporate Research.