Anders Backman
För att vara konkurrenskraftig idag måste du använda simuleringsteknik när du utvecklar riktiga robotar, säger Anders Backman teknisk chef på Algoryx Simulation. Företagets simuleringsteknik kommer att användas i World Robot Challenge, en av världens största robottävlingar.

Algoryx teknik i världens största robottävling

Simuleringsteknik från Umeåföretaget Algoryx ska användas i världens största robottävling som avgörs i Japan 2020.

World Robot Summit i Japan är världens största mässa och tävlingsarena för avancerade robotar. Hit kommer ledande robotföretag för att visa upp robotar som används inom industri, transporter, katastrofer, hälsovård och i hemmet.

Simuleringsteknik i robottävling
I samband med den stora mässan arrangeras även en tävling för robotarna, World Robot Challenge. Det är inför denna robottävling som Algoryx Simulation fått i uppdrag att leverera stöd för simuleringsteknik. Företagets mycket avancerade produkt, AGX Dynamics, kommer att användas för att testa alla tävlingsbanor virtuellt, några tävlingsmoment är dessutom helt virtuella, dvs deltagarna tävlar enbart i den virtuella simulerade miljön. Dessutom kommer simuleringstekniken att användas för att utveckla robotarnas styrsystem och AI, artificiell intelligens.

Lång erfarenhet av virtual reality
Algoryx medgrundare Anders Backman har arbetat inom VR, virtual reality, i mer än tjugo år och varit teknisk chef för utvecklingen av programvara för fysiksimuleringar hos Algoryx de senaste tio åren. De senaste åren har han regelbundet rest mellan Sverige och Japan för att bygga upp ett samarbete och han är särskilt entusiastisk inför att testa robotar virtuellt.

Att testa tävlingsbanor i samband med världens största robottävling är naturligtvis en fjäder i hatten, men den största vinsten är att kunna visa för internationella robotföretag att Algoryx teknik är en nödvändig del av robotutveckling, menar han.

– För att vara konkurrenskraftig idag måste du använda simuleringsteknik när du utvecklar riktiga robotar. Simuleringar är nödvändiga för att testa design av hårdvara och även för att utveckla maskinstyrning, för att använda artificiell intelligens och för ”deep learning, säger Anders Backman.

Deep learning
”Deep learning”, är mycket stort globalt inom AI-området. Det handlar om neuronnätverk i många ”djupa” nivåer eller hierarkier som ger mycket mera abstrakta representationer av kunskap, minnen och associationer. Det är maskinintelligens där minnen och beslut representeras i många djupa lager vilket ger möjlighet till en form av artificiell intelligens som mera liknar människans, med bättre förmåga till abstrakta associationsmönster än i traditionella datorprogram.

– Det är nödvändigt att fysiksimuleringarna är korrekta, snabba och stabila. Det är just detta vi klarar med vår produkt AGX Dynamics, fortsätter Anders Backman.

Flera deltävlingar
World Robot Challenge kommer att innehålla tävlingar för industrirobotar, tjänsteinriktade robotar och robotar som kan sättas in vid katastrofer och stora olyckor. Dessutom kommer en tävling att arrangeras för studenter. En del av tävlingen i katastrofrobotik arrangeras på Fukushima Robot Test Field och några kommer att hållas i helt virtuella miljöer.

Algoryx låter också hälsa att de gärna ser att svenska grupper och företag anmäler sig till World Robot Challenge, och att det går bra att kontakta Algoryx för att få mer information.