App Challenge Umeå
Nu drar App Challenge Umeå igång!

Tävlingen App Challenge Umeå lockar med 40 000 kr i första pris

Missa inte chansen att vinna 40 000 kr! App Challenge Umeå är en tävling som uppmuntrar kreativiteten och utvecklingen av mobila applikationer eller tjänster som kan vara till nytta, glädje eller förundran för Umeås medborgare, besökare, potentiella studenter m fl.

Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014. Sverige och Umeå har vad som krävs för att bygga kulturhuvudstadsåret på medskapande. Open Source är vår strategi för att utveckla metoder att dela, utveckla och skapa nya idéer och kulturella uttryck. Det är en strategi för att involvera och syftar till brett medskapande där enskilda och grupper får större självkänsla och delaktighet i samhällets utveckling. 

Kulturhuvudstadsåret bidrar till att stärka kopplingen mellan kultur, kreativitet och näringsliv. I Umeå och Västerbotten finns världsledande företag inom kulturella och kreativa näringar. Här finns också 30 000 universitetsstudenter. Kreativa människor och miljöer är en viktig del av länets attraktivitet och tillväxt. 

Genom innovativa arbetsformer och gränsöverskridande samarbeten mellan kultur och näringar, arbetar vi enligt kulturhuvudstadsårets tankar kring ”Empowerment” – att ge människor makt och inflytande.

Tävlingen ska stimulera kreativitet och förhoppningsvis också leda till applikationer som kan bli en del av den kreativa näringen. Om någon av applikationerna i sig också stärker kopplingen mellan kultur och IT är det en bonus.

Tävlingsbidragen

I begreppet "mobila applikationer" innefattas webbapplikationer som är anpassade för att köras under mobila och handhållna enheters webbläsare samt applikationer, ”appar”, som körs direkt under operativsystemet på de mobila och handhållna enheterna. Med andra ord:

• Tävlingsbidraget ska vara en applikation som kan användas med en mobil och handhållen enhet av något slag som klient. Teknikval och vilka datakällor som används helt är valfritt.

• Tävlingsbidraget får inte vara ett spel med underhållning som enda syfte.

• Tävlingsbidraget ska vara körbart på den valda plattformen.

• Den information som används i tävlingsbidraget får utgöras av testdata.

T ex finns följande datakälla tillgänglig i testmiljö på nedanstående adress:

– Umeå universitets mobilkarta:
http://www.it.umu.se/vara-tjanster/hitta-pa-campus/    

Tyvärr kan övriga utlovade datakällor inte tillhandahållas. Vi beklagar detta.

Tävlingsbidragen skickas in till
appchallengeumea@uminovainnovation.se
senast den 31 oktober 2011. 

Fullständiga tävlingsregler för App Challenge Umeå.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 22 juni, 2011Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

22 juni, 2011