Corinne Vigreux
Corinne Vigreux, grundare av kartnavigatören TomTom, menade att artificiell intelligens är en ödesfråga men kan användas gott av människan.

Artificiell intelligens en ödesfråga

Artificiell intelligens kan ge människan helt nya möjligheter att utvecklas. Men det finns risker, konstaterades under konferensen The Next Web.

Att artificiell intelligens, AI, är en ödesfråga för människan var ett genomgående tema under konferensen The Next Web i Amsterdam, 18 – 19 maj. 15 000 deltagare och närmare 3 500 företag från hela världen samlas här under två dagar för att utforska framtidens stora teknikfrågor.

Artificiell intelligens
Årets heta fråga var artificiell intelligens. I ett av de många panelsamtalen betonade Tracy Chou, utvecklare, att Ai inte är neutralt utan ofta påverkas av människors val och värderingar. Ett exempel som hon lyfte fram var de allt vanligare digitala assistenter som vägleder människor på webbsidor och i mobiltelefoner.

– Många sådana assistenter har kvinnoröster för vi människor är vana vid att kvinnor har rollen av att passa upp. Men den som ska var smart kallas Watson och ses som en man, hävdade Tracy Chou.

AI och en bättre värld
Frågan om artificiell intelligens fick också en grundlig belysning av en panel ledd av Christoph Auer-Welsbach, IBM Ventures. Här diskuterades artificiell intelligens som ett verktyg för att skapa en bättre värld.


Vi måste uppfostra AI precis som vi uppfostrar ett litet barn, menade Olga Afanasjeva.

– Vi vill bygga en mänsklig nivå inom AI. Du kan jämföra det med att uppfostra ett barn. Det handlar om att skapa en grund för goda handlingar, sade Olga Afanasjeva, grundare av företaget GoodAI.

Något som i sig kan vara svårt, menade Siraj Raval, datavetare med egen Youtube-kanal.

Utrota människan
– Om vi låtar artificiell intelligens ta fram en lösning på global uppvärmning kommer den kanske komma fram till att människan måste utrotas, påpekade Siraj Raval med tydligt pekfinger på att människan är det stora problemet, inte AI.


Risk att människan utrotas om AI får bestämma, varnade Siraj Raval.

Corinne Vigreux är grundare av kartnavigatören TomTom, ett företag som bygger på att använda AI för att hjälpa bilförare navigera. Hon menar precis som Olga Afanasjeva och Siraj Raval att AI måste betraktas som något människan kan styra och lära, men att det också är viktigt att diskutera vem som ska äga den data som AI hanterar.

– AI är ett verktyg som vi måste lära. Det här är för första gången som vi på riktigt kan processa data i realtid. Därför är det också viktigt vem som äger den data som AI bygger på, sade Corinne Vigreux.

– Det är skrämmande om vi enbart måste lita på företag från USA för denna data, utbrast hon.

Demokratisera AI
Att artificiell intelligens inte får bli något som enbart några stora företag låser in och äger var alla paneldeltagare överens om. Flera talade om vikten av att demokratisera och decentralisera AI.

Regeringar har stor betydelse i detta, menade Siraj Raval, även om det också här finns svårigheter.

– Regeringar kan reglera AI. Men samtidigt som att en god regering kan använda AI för att skapa en bättre hälsovård kan regeringar också använda det för att utveckla interkontinentala missiler, påpekade Siraj Raval.

Teknologi något gott
– Jag tror ändå att vi måste se teknologi som något gott. Vi använder den för att göra världen till en bättre plats och där har AI också sin plats. Jag tror inte att maskinerna kommer att ta över, menade Corinne Vigreux.

Att se artificiell intelligens som en grund för att bygga ett gott samhälle, var något som Olga Afanasjeva betonade. Hon menade att människan och AI i framtiden kommer att komma ännu närmare varandra.

Gå samman med AI
– Det görs mycket redan idag för att skapa ett gott AI. Artificiell intelligens är nästa steg för oss. I framtiden kan vi gå samman med AI och förbättra oss som människor på olika sätt och ge oss en uppkopplad kollektiv intelligens, menade Olga Afanasjeva.

– Vi använder teknologi för att lösa problem men det är vi som är ansvariga, konstaterade Corinne Vigreux.

Att frågan om artificiell intelligens är avgörande för mänskligheten var alla överens om. Men också vikten av att fler diskuterar och blir delaktiga i utvecklingen.

– Vi måste förstå vad AI är och demokratisera det än mer så att vi försäkrar oss om att artificiell intelligens inte springer omkull människan, sammanfattade Christoph Auer-Welsbach panelsamtalet.


Christoph Auer-Welsbach, IBM Ventures, ledde panelsamtalet om artificiell intelligens.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 19 maj, 2017Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

19 maj, 2017