Atea väljer Umeå Energi för el till datacenter

Atea väljer Umeå Energi som leverantör till bolagets nya datacenter i Umeå. Ett starkt skäl till valet av Umeå Energi är behovet av leveranssäkerhet och att Umeå Energi endast säljer el från förnybara energikällor.

– Atea är ledande inom it-infrastruktur och på många sätt även branschledande när det gäller hållbarhet och vi är därför väldigt glada att de väljer oss som leverantör, säger Göran Ernstson, vd Umeå Energi.

I och med avtalet är Umeå Energi leverantör till flera av Ateas konor samt till bolagets nybyggda högteknologiska datacenter i Umeå.

– Ateas datacenter i Umeå levererar funktionstjänster inom it till kunder med högt ställda krav runt om i Sverige och just hög leveranssäkerhet, tillsammans med miljöaspekter, var förstås viktiga parametrar i valet av leverantör, säger Jörgen Winqvist, nytillträdd platschef för Ateas Umeå-kontor.

– Framgångsrika företag som Atea ställer med rätta hårda krav på sina leverantörer både vad gäller leveranssäkerhet och miljöpåverkan, så för oss är det en fjäder i hatten att få samarbeta med Atea, säger Göran Ernstson. Det är också ytterligare ett bevis på att vår satsning på att enbart sälja el från förnybara energikällor är rätt väg framåt.