InfoQB

Avtre satsar och vill bli stort

Från två anställda till åtta bara över sommaren. Avtre är ytterligare ett av Umeås it-företag som just nu växer kraftigt.

Det går bra för
Avtre
från Umeå. Under sommaren har antalet anställda gått från två till åtta och sedan 2009 har företaget ökat sin omsättning med 25 – 30 procent varje år. Grunden ligger i en stadig tillväxt av nya kunder till backup-lösningen Lockbee, som är en egenproducerad produkt från Avtre. Inkomsterna är repetitiva, det vill säga ständigt återkommande genom att kunderna betalar för tjänsten varje månad.

– Det ser bra ut, säger Henrik med ett stort leende och visar runt i kontorslokalerna i centrala Umeå där åtta medarbetare sedan bara ett par veckor har sina platser.

Till den ursprungliga backup-lösningen har Avtre lagt till flera nya tjänster som komplement. Idag erbjuder man även driftstjänster som mejlhantering, domänhantering, webbhotell och layout av webbsidor.

Nya affärsområden

– Men nu börjar fas två. Vi kommer att börja jobba mer med e-learning, media, marknadsföring och e-business, säger Henrik Vinroth.

Det är flera nya affärsområden som Avtre nu kommer att ta sig an och Henrik berättar att företaget redan har flera stora avtal inom dessa områden. Det är just dessa avtal som gjort det möjligt att satsa på sommarens nyanställningar och Henrik Vinroth menar att tillväxten kommer att bli stor också under den närmaste framtiden.

– Jag hoppas också på att vi ska kunna gå mot en internationell lansering med dessa nya områden, säger Henrik Vinroth.

Men mer i detalj vill han inte avslöja i dagsläget om de nya affärerna utan hänvisar till att han senare i höst kan berätta mer.

Utmaningen nu är att han som egen företagare ska klara av att släppa på detaljstyrningen. Han har länge arbetat själv med firman men när nu antalet anställda växer mycket snabbt måste han överlåta mycket av det dagliga arbetet till de anställda. Det är en omställningen, menar han, men nödvändig om Avtre ska kunna fortsätta utvecklas, något som Henrik Vinroth hyser gott hopp om.

Text och foto: Mikael Hansson