Mårten Mattsson och Stefan Sehlstedt
Mårten Mattsson, till vänster, är en av Sogetis ledande experter inom testverksamhet. Nyligen besökte han Umeå för ett seminarium om riskhantering. Till höger Stefan Sehlstedt, Sogeti i Umeå.

Bättre projekt när testaren är med

Att bygga upp en strategi för test och riskhantering är nödvändigt för att spara i kostnader och bli mer effektiv, menar Mårten Mattsson, en av Sogetis ledande experter på strategiska frågeställningar kring test och kvalitetssäkring.

Nyligen var Mårten Mattsson, testarkitekt inom Sogeti, på besök i Umeå för att berätta mer om hur test kan bli en integrerad del av it-projekt.

– Risker är ett naturligt inslag i all affärsverksamhet. De som lyckas är de som kan överskåda riskerna och hantera dem. Testfunktionen kan ge en tydlig bild av risknivån, säger Mårten Mattsson när han inleder ett seminarium i Sogetis lokaler i Umeå.

– Test är en försäkring som ger oss ett skydd och hjälper oss parera risker, säger Mårten Mattsson och menar att kostnaden för test går att se som en husförsäkring.

Inom Sogeti har man valt att arbeta efter PointZERO-visionen, framtagen av Sogetis experter på området. Tanken är att flytta in testen tidigt i applikationens hela livscykel och inte bara inkludera en kontroll i slutet av projektet, när det redan är för sent att åtgärda problemen i tid inför lanseringen. Genom att identifiera fel redan när de uppstår kan kvalitén på it-system och applikationer öka radikalt, vilket i slutändan sparar in kostnader.

– Riskhantering syftar till att förebygga och begränsa risker. Testaren blir en del av lösningen istället för en bromskloss i slutet, säger Mårten Mattsson.

– Har vi prickat rätt i riskanalysen kommer vi bara att mindre skönhetsfel när vi går live, betonar Mårten Mattsson.

Seminariet var en del av en kontinuerlig följd av öppna seminarier som Sogeti i Umeå bjuder in till, denna gång i samband med att Sogeti även bjöd på lunch efter Mårten Mattssons presentation.

Text och foto: Mikael Hansson