Roland Esaiasson
Roland Esaiasson, chef för Talboks- och punktskriftsbiblioteket, som bygger ny mediawebb med hjälp av Teknikhuset.

Bibliotek med ny mediawebbplats

Talboks- och punktskriftsbiblioteket samt Täby och Sundbybergs kommuner bygger nya mediawebbplatser med Teknikhusets CS Library som grund.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket  är den statliga myndighet som ansvarar för att tillgängliggöra litteratur till personer med läshinder och deltar i utvecklingen av ny teknik kring tillgängliga medier.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket är välkända hos alla folk-, skol- och högskolebibliotek tack vare sitt stora utbud av nästan 80 000 talböcker som man tillhandahåller i Daisy-format både för nedladdning och på CD-skiva.

Talboks- och punktskriftsbiblioteket kommer nu att tillsammans med
Teknikhuset
skapa en helt ny mediawebb
baserad på CS Library.

– Detta projekt har mycket hög prioritet på Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Vi fortsätter nu med full kraft att utveckla servicen för våra brukare genom ökad tillgänglighet. Vi kommer naturligtvis själva att delta aktivt under hela utvecklingsfasen. Vi har ett mycket stort förtroende för Teknikhusets förmåga att ledsaga oss genom processen, säger Roland Esaiasson, myndighetschef.

Täby och Sundbyberg skriver också avtal

Även
Täby
och
Sundbybergs
kommuner har nyligen tecknat avtal med Teknikhuset om leverans av CS Library.

- Täby bibliotek valde CS Library för att vi vill vara fria att välja system och leverantörer i framtiden. CS Library kan dessutom enkelt integreras i kommunens webbplats, som byggs med hjälp av EpiServer, säger bibliotekschef Heli Renman.

- Vi fokuserar på användaren och ser att CS Library kan ge oss funktionalitet, som tillsammans med vår nya webbplats gör att biblioteksupplevelsen för medborgarna motsvarar deras förväntningar och krav, säger Pernilla Eklund, webbansvarig på Täby kommun.

- Sundbybergs stadsbibliotek valde CS Library för att vi vill ha en öppen, stabil och beprövad plattform inför det stora omdaningsarbete som biblioteket står inför, säger Margareta Engstrand, bibliotekschef i Sundbyberg.

Foto: Susanne Kronholm