Lars Eriksson och Linnea Olsén
Lars Eriksson, produktchef på Teknikhuset, visar CS Library på Bokmässan i Göteborg för Linnea Olsén, skolbibliotekarie på Prolympia i Umeå.

Biblioteksplattform väcker intresse på bokmässan

Var hittar jag boken? Finns den inne? Kan jag reservera den? Med CS Library kan låntagare på egen hand finna svar på sina frågor genom direkta sökningar i bibliotekets kataloger.

– Vi vill bidra till ett öppnare bibliotek, säger Lars Eriksson, produktchef på Teknikhuset och biblioteksportalen CS Library som ger låntagare stöd för att hitta information om bibliotekets medier.

Lars Eriksson berättar att  intresset för CS Library är stort från många bibliotek och Teknikhuset har hittills sålt det till cirka 35 kommuner. Nyfikenheten är också stor när Teknikhuset deltar på den årliga Bokmässan i Göteborg i slutet av september. En strid ström av bibliotekarier stannar till vid montern för att få en demonstration av bibliotekssystemet.

Katalogen bibliotekets hjärta

CS Library ger en möjlighet för låntagare att med stöd från den inbyggda kraftfulla sökmotorn hämta upp information från bibliotekskatalogen. Det nya med detta söksystem är att det är låntagaren själv som går in i katalogen, det som kan sägas vara bibliotekets hjärta. Lars Eriksson påpekar att de flesta människor redan är vana att gå till internet för att hitta information. Därför är det naturligt att också erbjuda dem en sådan service när de vill hitta en bok, söka en författare eller veta mer om ett ämnesområde.

– Sökmotorn i CS Library har stora likheter med vanliga Google-sökningar. När låntagaren skriver in ett ord eller ett namn kommer det tillbaka sökförslag på såväl titlar och författare som ämnesord, förklarar Lars Eriksson för några bibliotekarier som stannat till.

Inte minst sökförslag utifrån ämnesord är något nytt som Lars själv gärna lyfter fram. Han berättar att han varit anställd på bibliotek i över 12 år, att han är en fanatisk boksamlare och vissa år läst mer än 100 böcker. Men trots detta har han tidigare inte riktigt upptäckt de möjligheter som ämnesordssökningar kan ge.

– Att söka via ämnesord kan ge många låntagare ett helt nytt sätt att hitta i bibliotekskatalogen, berättar Lars Eriksson och visar med ett exempel hur en sökning kring ämnet rymden kan ge en mängd förslag på böcker som man kanske först inte tänkte på.

Sökningar i Wikipedia och filmarkiv

Men CS Library öppnar inte bara den information som finns i bibliotekskatalogen. Sökningarna ger även träffar i Wikipedia och i författardatabasen Alex, där fakta finns om cirka 3 000 skönlitterära författare, varav drygt 700 är svenska. Finns det dessutom någon koppling till filmer så ges också träffar i IMDb, världens största söktjänst för filmer.

Förutom den sökmotor som ligger till grund för CS Library bygger man också in funktioner för interaktivitet så att låntagarna ska kunna sätta betyg och ge kommentarer över böcker man läst. Det är inte alltid så lätt att låntagare att interagera på detta sätt, men med funktionerna öppnar man dock för möjligheten.

Internationell lansering

Nu siktar Teknikhuset också på en internationell lansering av biblioteksportalen. Tidigare i höst fick företaget tillfälle att visa CS Library för en internationell publik i samband med konferensen IFLA 2010, World Library and Information Congress, som man också var huvudsponsor för.

– Vi har sett att CS Library håller internationellt och vi har mött ett stort intresse från bland annat USA, Sydafrika och England, säger Lars Eriksson, som är mycket hoppfull inför en internationell lansering av bibliotekssystemet.

Text och foto: Mikael Hansson