Lena Öhlund, verksamhetsledare BIC Factory, ser fram mot att öppna nya lokalerna i centrala Umeå.
Lena Öhlund, verksamhetsledare BIC Factory, ser fram mot att öppna nya lokalerna i centrala Umeå.

BIC Factory flyttar till nya lokaler

Företagsinkubatorn BIC Factory flyttar in i nya lokaler centralt i Umeå, vill bygga attraktiv innovationshubb.

Sedan 1998 har företagsinkubatorn BIC Factory stöttat unga entreprenörer som vill förverkliga sina affärsidéer. Efter 20 år på Umestan går BIC in i en ny fas då verksamheten flyttar till nya lokaler i centrala Umeå och i samband med det lanserar de en ny grafisk profil som ska spegla verksamheten i den nya miljön.

– Tillsammans med Umeå kommun, Umeå kommunföretag och våra fantastiska entreprenörer satsar vi nu stort och skapar en attraktiv innovationshubb för unga mitt i centrala Umeå. Vi tänker stort, djärvt och framåt och passar samtidigt på att ta ett grepp om den visuella identiteten, berättar Lena Öhlund, verksamhetsledare BIC Factory.

Den 1 december sker inflyttningen till de nya lokalerna och den nya skylten pryder redan sin plats. Det grafiska uttrycket har vuxit fram i dialog med grafikern Johan Bodén, som bland annat är verksam som prisad pedagog vid institutionen för informatik, Umeå universitet.

– Med logotypen vill vi visa att hos oss bubblar det av liv och kreativitet. Vi är mångt och mycket en företagsfabrik som fram till idag har genererat 123 aktiva företag, något som vi är stolta över och vill signalera tydligare mot vår målgrupp, säger Lena.

Om BIC Factory
BIC Factory erbjuder lokaler, stöd och nätverk till unga nystartade entreprenörer under två år. En uppföljning av BIC Factorys resultat visar att 118 nya företag hittills har fått stöd under uppstarten. Entreprenörerna som en gång i tiden startade bolag via BIC har idag 123 aktiva bolag, varav 89 procent har sitt säte i Umeåregionen. De 49 största bolagen omsatte tillsammans 686 miljoner kronor och hade 333 personer anställda vid den senaste mätningen 2018-06-30.