Andreas Antonopoulus till vänster i samband med ett samtal under SLUSH.

Blockchain flyttar makten

Om artificiell intelligens var modeordet för ett år sen är blockchain årets. Men kan blockchain ändra världen som dess förespråkare hävdar?

Den kändaste tillämpningen av blockchain är kryptovalutan bitcoin, men användningsområdet är mycket större än så enligt teknikens förespråkare. Själva tekniken är i sin linda och bygger på en blockkedja, på engelska blockchain, vilket är en distribuerad databas där varje nod automatiskt verifierar ändringar och tillägg som görs på någon av de andra noderna.

Framför allt inom finansindustrin ser man blockchain-teknik som en självklar del av framtidens betalningssystem. Men områden som logistik och partnernätverk är båda områden som skulle kunna använda tekniken.

En av teknikens främsta förespråkare är serieentreprenören Andreas Antonopoulos som i samband med SLUSH i Helsingfors utvecklade sina tankar om blockchain.

– Med blockchain tar vi tillbaka makten från myndigheter och storföretagen. I dagens samhälle har en liten klick otroligt stor makt. Internet till exempel har utvecklats till en centraliserad organism där få håller i taktpinnen och dikterar villkoren, hävdar Andreas Antonopoulos.

Anledningen är rätt enkel, det handlar om förtroende. Mänskligheten är för stor för att vi som enskilda personer ska kunna lita på att andra gör rätt och därför skapar de med makt regler som alla måste följa.

– Storheten med blockchain är att det inte är en enskild person eller organisation som sätter reglerna, utan det är systemet i sig själv som sätter regelverket. Och då allt bygger på matematiska formler så kan det inte bli en egen organism som själv tar makten, utvecklar Andreas Antonopoulos sina tankar.

Allt nytt brukar vara olagligt

Att myndigheterna stretar emot och vill förbjuda blockchain är en självklarhet enligt Andreas.

– Alla nya tekniker är till en början olagliga. Skype, Uber, AirBnB, självkörande bilar är alla exempel på produkter och tjänster som inte var lagliga när de utvecklades och togs i bruk.

Men bara för att det är olagligt betyder inte att man ska agera omoraliskt.

– Det viktiga är inte att följa vad lagen säger, för den kommer hänga med i sinom tid. Alla stora innovationer har utmanat det som vi tar för givet, och genom att gå över gränserna så kan man skapa riktigt bra saker, säger Andreas Antonopoulos.

Tekniken är ännu i sin linda

Men tekniken är ännu i sin linda och dess fulla potential kan vara svår att greppa. För tekniken måste översättas i praktisk tillämpning innan den kommer få ett riktigt fotfäste.

– De närmaste tio åren kommer det behövas 150 000 utvecklare för att börja tillämpa blockchaintekniken. Men inte bara utvecklare behövs. Designers, management, marknadsförare. Alla behövs för att ta tekniken till nästa nivå och visa upp alla dess fantastiska tillämpningsområden, säger Andreas Antonopoulos.