Hi5
Hi5 certifieras med kvalitetsstämpel.

”Blytung kvalitetsstämpel” för Hi5

”En blytung kvalitetsstämpel”, kommenterar Niklas Tiger, vd på Hi5, Umeåföretagets certifiering för ledningssystem för informationssäkerhet.

– Det är en mycket liten och exklusiv skara företag som idag klarar dessa krav, och vi är ett av dom. Certifikatet är en blytung kvalitetsstämpel på att kundernas information hanteras på ett säkert sätt, säger Niklas Tiger, VD på Hi5.

Certifieringen ISO27001 innebär bland annat att Hi5 har kartlagts och riskanalyserats, att en lång rad säkerhetsåtgärder har införts och att alla medarbetare har utbildats och nu kontinuerligt deltar i säkerhetsarbetet.

– Vi har alltid haft ett högt säkerhetstänkande inom Hi5, men i och med certifieringen har vi ökat vår medvetenhet och proaktivitet vad gäller säkerhetsfrågor i alla avseenden. Det handlar om allt ifrån policys och riktlinjer till våra arbetssätt och tekniska lösningar som har införts för att både skydda oss mot och skapa handlingsberedskap för olika typer av hotbilder.

– Vi är oerhört stolta över att ha klarat av denna certifiering och den bidrar starkt till att vi nu blivit en ännu mer pålitlig IT -partner till våra kunder, säger Niklas Tiger, VD på Hi5.

IT i molnet ställer höga krav på informationssäkerhet

Den tydliga trenden de senaste åren har varit att lägga allt mer av sin IT i molnet. På så sätt blir många företag och organisationer mer och mer beroende av tredje part för att upprätthålla en säker IT-miljö. En ISO 27001-certifiering är ett bevis på att det är ordning och reda på säkerhetsarbetet, och framför allt att det finns ett tydligt ledningsengagemang samt ett kontinuerligt förbättringsarbete runt dessa frågor.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 14 december, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

14 december, 2016