Bokläsarna som syns på nätet

Att internet kan berika såväl boksamtal som en hel festival gav arrangörerna för Umeås Litteraturfestival prov på i helgen genom att via bloggar, chatter och webb-tv bjuda in till festivalens alla föredrag.

Umeå har i flera år varit känt som en stark IT-region med flera utmärkelser som bland annat Årets IT-kommun 2007 och pris för folkbibliotekens arbete med att finnas på webben. Därför är det kanske inte att förvåna sig över att årets Littfest i staden inte bara arangerades som föredrag och seminarier från olika scener i Folkets hus utan även gavs en tydlig förlängning till internet. Utan tvivel visade arrangörerna att moderna konferenser kan få ett lyft om de kopplas till webbens möjlighet att skänka interaktivitet och kommunikation. 

Aktiv Facebook-grupp

Redan före festivalen kunde man förstå att Littfest skulle bli en mycket uppkopplad bokfestival genom det aktiva deltagandet på
festivalens Facebook-grupp. Över 850 personer deltog i gruppen, inte minst med att i förväg föreslå teman och författare, samt tipsa om böcker.

Den som inte var på plats under litteraturfestivalen kunde följa allt som hände under festivalens två dagar genom
direktsänd webb-tv,
chatter, twitter och bloggar som uppdaterades direkt från publikplats allt medan författare intervjuades och läste ur sina verk.

Direktsänd webb-tv

Under festivalens två dagar kulminerade deltagandet på nätet. Direktsänd webb-tv från två olika scener gav alla som inte var på plats en möjlighet att följa föredragen. I efterhand ligger dessa sändningar kvar på nätet och den som vill kan genom dem ta del av vad författarna talade om.

Flera aktiva bokbloggare hade också bjudits in att delta såväl före festivalen som under. Skribenter från
Pocketblogg.se
och
Minabibliotek.se
rapporterade med sina bärbara datorer och författaren Daniel Åberg, deltagare i
panelsamtalet om Bokens framtid, gavs möjlighet att redan innan festivalen som gästbloggare berätta om sina framtidstankar. På bloggen skriver Daniel Åberg, som själv gjort sig känd för att ge ut en roman i digital form: ”Att en åtminstone partiell övergång till digitalt läsande blir av är jag övertygad om. Men det har ju egentligen inte ett dugg med boken att göra…. Det viktiga i det vi kallar bok är innehållet som ryms inom dess ramar. Och de ramarna har aldrig i första hand varit fysiska, utan främst konceptuella.”

Live-chatt om bokläsandet

En del av Littfest kunde också
följas via en live-chatt. Här gavs utrymme för de snabba tankarna och många uttryckte sig mycket positivt till denna möjlighet att vid sidan av de levande scenerna få samtala om bokläsandet. Allt från om det är pretto att sträva efter att läsa många böcker per år, till glädjen i att läsa nobelpristagare och vitsen med att lyssna på ljudböcker diskuterades i chatt-strömmen. Chattens besökare enades också om att den här formen av kommunikation ska man slå vakt om och gå vidare med. Här nedan följer ett kort utdrag ur live-chatten.

Lilla O: Bokmania: Är alldeles för okoncentrerad för att kunna lyssna på böcker. Försvinner långt bort väldigt snabbt.
Totgust: Ljudböcker är toppen, även att somna till!
BookyDarling: ljudböcker är inte min grej alls
Lyrans Noblesser:  Vi skulle chatta oftare…
BookyDarling:  Mer chatt och mer träff.
Boktoka: Chatta varje vecka kanske!
Anna W: grymt initiativ det här, tack för att man fått vara med.
Vixxtoria:  Ja, kul med chattning 🙂
Johanna:  vi spikar en gång i månaden

Sammantaget kan man se att Umeå Litteraturfestival mycket konsekvent lyckades med att föra samman den levande scenen på Folkets hus med de möjligheter till kommunikation som de digitala kanalerna ger. Helt klart blir detta en inspiration för andra arrangörer som anordnar konferenser och festivaler av olika slag.

Här nedan ett utdrag ur den live-chatt som fördes under Litteraturfestivalen.

Littfest 

 

Text och foto: Mikael Hansson