Maria Åström, Jörgen Bolin, Carina Nilsson och Mikael Holmberg.
Efter bolagsdelning går UDK vidare med sikte på att göra fler affärer. Maria Åström, Jörgen Bolin, Carina Nilsson och Mikael Holmberg är fyra av de drygt 30 anställda.

Bolagsdelning ska få UDK att växa

Två bolag har genom åren knoppats av från IT-företaget UDK. ”Det är vi stolta över”, säger vd Jörgen Bolin, som tror på tillväxt när UDK kan fokusera och ta en tydligare plats på marknaden.

– Det är inte många företag i Umeå som knoppat av företag och produkter som vi har gjort. UDK har en fantastisk historia i att skapa nya produkter, det ska vi slå vakt om och det är något vi är stolta över, säger Jörgen Bolin, vd för UDK sedan hösten 2015.

Flera avknoppningar
2011 skedde den första avknoppningen. Då bildades bolaget COS Systems för att på egna ben jobba vidare med en produkt som hanterar bredbandstjänster. I januari 2016 var det så dags igen. Då avknoppades C4 Contexture med uppgift att ta hand om produkten C4 som gör det enklare att hålla koll på produkter och artiklar i ett företag.

Med i flytten till C4 Contexture följde drygt 30 anställda. Kvar i UDK blev ungefär lika många med fokus på affärssystemet Movex M3, IT-säkerhetsfrågor och system för kundsupport.

Men även om det skett en bolagsdelning är närheten stor mellan de två företagen. De delar exempelvis lokaler och viss administration.

Bättre fokus
Jörgen Bolin menar att avknoppningen av C4 kommer att göra både det gamla UDK och det nya C4 Contexture starkare.

– Bolagsdelningen gör att det blir lättare för oss båda att växa. Det har med fokusering att göra. Nu får UDK fokusera på sina tjänster medan C4 Contexture kan fokusera på produkten C4, förklarar Jörgen Bolin.

Att bli tydligare
För UDK:s del innebär bolagsdelningen ett avstamp mot en delvis ny resa. Inte minst handlar det om att se över strategin och bli tydligare med vilka tjänster som företaget erbjuder, menar Jörgen Bolin.

– Att bli tydligare är nödvändigt för att vi ska synas på marknaden och för att nå fler kunder. Men det är också viktigt när vi vill locka fler anställda, de ska veta vad vi står för, säger Jörgen Bolin.

Själv menar han att UDK står starkt rustat inför framtiden.

– Vi har kvar vår rörelseenergi, och den ska vi ta till vara på.

– Vi är regionens största leverantör inom affärssystem och inom ärendehantering och kundsupport är vi en av de bästa i Norden med produkterna Servicedesk Plus och Support Center, säger Jörgen Bolin.

Växer i norra Sverige
Framför allt är det i norra Sverige som UDK lägger tyngdpunkten även om kunder finns över hela landet.

– Vi kommer att växa främst i Umeå och Luleå, det är där vi har flest kunder idag, säger Jörgen Bolin, som inte heller räds för att nya satsningar ska komma in i företaget. En sådan satsning är QlikView, en produkt för beslutstöd som redan används av många företag, och som UDK nu kopplar till affärssystemet Movex M3.

– Du får aldrig slappna av i den här branschen. Du måste hela tiden vara på tå, men det gillar jag, som gammal säljare, säger Jörgen Bolin, med ett leende.