Joel Nordin
Joel Nordin är projektledare för BootUp2014.

BootUp2014 – 24 timmar av kreativitet blir produkter och tjänster

”Träffa kreativa människor, 
umgås och bygg grymma saker!” Det är uppmaningen inför 24hBootUp som arrangeras av Dohi Sweden och InfoTech Umeå i maj på Nolia i Umeå.

– Utveckling är nyckeln till både välfärd och välbefinnande. Och utveckling utgår alltid från idéer. Det är därför vi ägnar idéer så mycket tid och engagemang, säger Joel Nordin, projektledare på Dohi Sweden.

24hBootUp
är ett hackathon där varje lag över 24 timmar ska ta fram en produkt redo att slå marknaden med häpnad. BootUp samlar mjuk- och hårdvaruhackare, designers och affärsutvecklare för att bygga något helt nytt, från idé till prototyp.

– Vi jobbar tillsammans med InfoTech Umeå, Region Västerbotten och Nolia för att skapa ytterligare en mötesplats, ytterligare en pusselbit för att bidra till att regionen blir en spännande, framgångsrik plats att leva på, säger Joel.

Atmosfär + höga ambitioner = grymt resultat

Under BootUp kommer programmerare att träffas för att programmera och inspireras av varandras färdigheter i att skriva kod.

Dygnet inleds med att teamen formeras och att de börjar brainstorma idéer. Det kan handla om att bygga applikationer som förbättrar och förenklar allt ifrån hälso- och sjukvård, idrott och spel till samhällsfrämjande lösningar.

– Vi lägger oss inte i vad teamen fokuserar på. Vi vill att teamen förbättrar sånt som de tycker måste förbättras, nu våren 2014. Vad det handlar om eller hur de löser uppgiften, om det är via mobiltelefonen, en tablet, en mikrovågsugn eller robot, spelar mindre roll. Så länge gruppen brinner för sin lösning är jag nöjd, säger Joel Nordin.

Allt arbete ska ske under tävlingens tidsramar. När tiden är slut, förväntas prototypens huvudsakliga funktioner vara på plats. Efter 24 timmar bör grupperna gärna också ha namn och logotyp redo att presenteras.

Till sin hjälp har grupperna hela tiden stöd, råd och feedback på idéerna och utformning från en coachgrupp bestående av affärsutvecklare, kreatörer och designers.

Pitch och liveröstning avgör

Inför avgörandet kommer lagen att pitcha sina lösningar live inför alla andra deltagare samt en jury bestående av profiler från regionens näringsliv. Den juryn består av en mix av olika bakgrunder och kompetenser som bedömer arbetet utefter kvalité på idén, konceptet, funktionalitet, originalitet, affärsnytta och utförande.

Alla deltagare kommer tillsammans med juryn att rösta live under eventet på alla bidragen.

Till BootUp kan man anmäla sig som individ eller som ett redan sammansatt team, via sajten
bootup.dohi.se.

– Hur deltagarna väljer att sätta ihop sitt lag är helt upp till var och en. Men ett bra tips kan ju vara att blanda laget med en så bred kompetens som möjligt, av olika typer med olika inriktning och erfarenheter. Och har man inte ett komplett lag kan man alltid kasta ut en förfrågan på Dohi Swedens Facebook-sida, säger Joel.

Hjälp att utveckla idén

Vinnarlagen får förutom äran ta emot ett pris för sina idéer också hjälp med att ta sin produkt vidare. Mikael Englund, marknadsansvarig på InfoTech Umeå, är förväntansfull:

– Det bubblar av kreativitet och lust i Umeå just nu och jag ser verkligen fram emot att få ta del av alla idéer som kommer att tas fram under Bootup. Särskilt intressant blir det när vi inte styr de deltagande teamen, utan att det är helt upp till dem själva vad de ska jobba med, det tilltalar mig starkt.