Tåg

Botniabanan stärker satsning för it-bolag

Botniabanan firar fem år fredag 28 augusti 2015. Med närmare 1,3 miljoner resor per år har inte minst regionen Umeå och Örnsköldsvik blivit starkare.

– Botniabanan är en succé! Att över en miljon resor görs årligen är inget annat än en succé. Nu njuter vi av framgången och ber att få gratulera Sverige till en så smart och viktig investering och som femårs-present erbjuder vi Sverige att fortsätta att investera i den Botniska korridoren. Med dubbelspår mellan Gävle och Härnösand och Norrbotniabanan kan vi ta nästa steg i utvecklingen och i större utsträckning nyttja norra Sveriges potential, säger Norrtågs ordförande Elvy Söderström.

Inte minst har den ökade pendlingen mellan Umeå och Örnsköldsvik gjort att företag inom regionen kommer närmare varandra. Infotech Umeå har till exempel berättat om det nyetablerade it-bolaget AdviceU som sätter upp kontor i både Umeå och Örnsköldsvik under hösten 2015, något som underlättas av Botniabanan.

Konsulterna som startat de nya kontoren menar att regionen kring de båda städerna håller på att växa ihop och allt fler pendlar mellan orterna.

– Fördelen med de två kontoren är att vi kan fånga upp många kunder som jobbar i Övik men pendlar till Umeå, och tvärtom,
säger it-konsulten Urban Holmgren i artikeln.

Ett annat exempel på hur städerna Umeå och Örnsköldsvik kommer närmare varandra är Clavisters etablering i Umeå. Nätsäkerhetsföretaget med 70 anställda på huvudkontoret i Örnskäldsvik öppnar forsknings- och utvecklingscenter i Umeå för att komma närmare Umeå universitet, något som också underlättas av fungerande pendling mellan de båda städerna. 

Text: Mikael Hansson, Foto: Norrtåg.