Brexit kan öka intresset för svenska startups

Intresset för svenska startup-bolag kan bli större när Storbritannien lämnar EU, menar Business Sweden i en ny rapport.

I och med Brexit, då Storbritannien lämnar EU, kan intresset hos internationella investerare bli större för svenska startup-bolag. Det menar Business Sweden i rapporten Internationella investeringar efter Brexit – Möjligheter för Sverige.

Än så länge är det inte helt klart hur Brexit kommer att slå mot investeringar i Storbritannien. Men Business Swedens rapport pekar på en utveckling där internationella investeringar i Storbritannien kan komma att minska. Investerare som söker nya startup-bolag kan då förväntas söka sig till andra marknader, exempelvis den svenska.

En anledning är att Sverige redan ligger långt fram med ett stort utbud av innovativa startup-företag, till exempel inom IT och telekom, life science, fordonsindustrin och datacenter.

Den växande datacenterindustrin pekas särskilt ut i rapporten. Storbritannien har under senaste åren varit Europas största marknad för datacenter och står för cirka 40 procent av all datacenterdrift. Enligt Business Swedens rapport anser dock många aktörer att kostnaderna för att bygga datacenter i Storbritannien är höga och att infrastrukturen har brister. Dyr elektricitet med låg andel förnybar el är också ett problem. Brexit kan då bli den avgörande droppen som gör att företagen väljer att etablera sina datacenter på andra platser, exempelvis i Sverige, enligt rapporten.

Men inget sker av sig självt, konstaterar rapporten. Det kommer att krävas riktade åtgärder från svenskt håll för att främja en sådan utveckling. Enligt Business Sweden kan ett professionellt utfört investeringsfrämjande bidra till att attrahera utländska investeringar.

Redan har flera regioner i Europa inlett positioneringen inför Brexit. Berlin fokuserar exempelvis på att locka startup-företag inom tech och finansiell teknik. Amsterdam, Dublin och Luxemburg är intresserade av den finansiella sektorn medan Madrid positionerar sig för startup-företag som vill in på den spansktalande marknaden.

Business Swedens analys har genomförts med stöd i följande underlag:
1. En enkätundersökning med företrädare för svenska företag med dotterbolag i Storbritannien.
2. Intervjuer med företrädare för brittiska företag i Storbritannien och Sverige.
3. Intervjuer på åtta andra utlandsmarknader med företrädare för företag med närvaro eller planer på att etablera sig i Storbritannien.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 19 december, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

19 december, 2016