Trainees hos Sogeti och Swedbank IT.
Fem nya trainees anställs av Sogeti i samarbete med Swedbank IT. Från vänster: Erik Lundin, Simon Marklund, Adam Holmlund, Jonny Jakobsson och Charlott Lundström, alla trainees, Lars Emanuelsson Helene Holmgren, Laura Dovi, alla Swedbank IT, samt Anders Wink, Sogeti.

Trainees är med och bygger framtidens banksystem

Fem nya trainees anställs i ett samarbete mellan Sogeti och Swedbank IT. Nu väntar sex månaders gnuggning i bankvärldens komplexa system.

Fem nya trainees, som anställts av Sogeti i samarbete med Swedbank IT, har fått något att bita i. Med sina respektive utbildningar i systemvetenskap, datavetenskap och teknisk fysik ska de under sex månader tränga in i banksystemens mycket komplexa värld med stora datalager i DB2- och Teradata-miljö.

Att Swedbank dessutom står inför att bygga ett helt nytt Data Warehouse, som kommer att bli ett av Nordens största, gör inte utmaningen mindre.

Jobba hårt
– De kommer att få kavla upp ärmarna och jobba hårt under intensiva sex månader, säger Anders Wink, ansvarig från Sogeti för traineeutbildningen.

Sogeti har under många år haft ett långtgående samarbete med Swedbank IT i Umeå som har omkring 70 anställda. Tillsammans med ett femtontal konsulter rör det sig om omkring hundra personer hos Swedbank IT som de fem nya nu får bekanta sig med.

Komplext område
Helene Holmgren, Application Maintenance Manager på Swedbank IT för bl a Swedbanks svenska Data Warehouse, betonar liksom Anders Wink att det kommer att bli en intensiv period för de utvalda fem.

– Det är ett väldigt komplext område och man behöver ganska lång tid för att lära sig de olika delarna, säger Helene Holmgren.

– Det händer mycket inom banken. Vi går in i en tid med stora förändringar, inte minst med nya krav från Finansinspektionen och myndigheter vilket vi måste kunna hantera med nya arbetssätt och i våra system, fortsätter hon.

De fem trainees som anställts har sållats fram bland ett stort antal sökanden. Att de kommer med olika utbildningar i bagaget är något som Anders Wink uppskattar.

Teori och praktik
– De får börja med teoriutbildning med fokus på Teradata-miljön och ETL-verktyg från Informatica Powercenter. Nytt, och något som de kanske inte förväntat sig, är också en stordatautbildning. Det kommer att ge dem en bra möjlighet inför kommande uppdrag, fortsätter Anders Wink.

Varvat med teoretiska föreläsningar och workshops ligger även ett flertal praktiska projekt och tid för att ta del av förvaltningen inom Swedbank IT. Förhoppningen är nu att de sex månader långa trainee-programmet ska ge en bas som gör att de fem kan vara rustade för att ta del av den fortsatta utvecklingen och förvaltningen av bankvärldens system.

– Av tidigare trainees har vi många som fortsatta jobba inom samma område och finns kvar på uppdrag inom Swedbank, berättar Anders Wink..

Så säger de fem nyanställda:

Charlott Lundström
Utbildning: Systemvetenskap
”Vi utbildar oss nu först inom Teradata-miljö. Det är mycket kul att få lära sig ordentligt innan man kommer ut. Och en kul utmaning att jobba inom bank, det är spännande.”
Adam Holmlund
Utbildning: Datavetenskap
”Det kommer att bli en läroupplevelse, kanske lite skrämmande att jobba i ett område där man hanterar folks pengar. Men det är ett kul område, finns så mycket man kan syssla med här.”
Erik Lundin
Utbildning: Systemvetenskap
”Det är ett spännande område. Teradata är relativt nytt för mig, men hittills är allt vi lärt oss mycket intressant. Jag har hört mycket bra om Sogeti tidigare och det känns bra att komma in i en sådan stor organisation.”
Jonny Jakobsson
Utbildning: Teknisk fysik
”Jag har arbetat några år som konsult och har länge velat jobba inom BI-området (Business Intelligence). Jag förväntar mig att lära mig mycket, inte minst om Teradata.”
Simon Marklund
Utbildning: Systemvetenskap
”Att vara trainee är för mig ett bra steg att ta som vidareutbildning med praktik. Det är helt enkelt en spännande tjänst som lockar mig.”