Nordic Telemedicine Center
Deltagare på mötet i Umeå: Elina Leppäkangas, Minna Luhtanen, Helena Lindgren, Tomi Tupiini, Thomas Molén, Christer Grönlund, , Juan Carlos Nieves, Shaima Abdelmageed, Fredrik Öhberg, Timo Mantere och Sami Perälä.

Bygger framtidens vård redan idag

Smarta hem, sensorer och artificiell intelligens ger ny teknik för vård på distans. En ny labbmiljö byggs nu för eHälsa vid Umeå universitet.

– I framtiden kan en person självdiagnosticera och självbehandla sig med hjälp av applikationer byggda med nya metoder från artificiell intelligens-området kombinerat med data som samlas med sensorer och evidensbaserad kunskap göra detta i samarbete med vårdprofessionella på distans, säger Helena Lindgren, forskare vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Vid Umeå universitetet utvecklas nu en labbmiljö där nya tekniklösningar för framtidens smartare hem kommer att utvecklas och demonstreras.

Behovet allt större

Behovet av nya telemedicinska lösningar och vård på distans blir allt större. Därför har ett samarbete mellan Sverige och Finland inletts för att bilda ett kompetenscentrum för att stödja utvecklandet av nya innovationer inom området och spridande av kunskap om existerande lösningar. Projektet heter, Nordic Telemedicine Center, NTC och i dagarna har den svensk-finska projektgruppen samlats på Umeå universitet för att diskutera det fortsatta arbetet inom projektet.

Den labbmiljö som byggs vid Umeå universitet kommer att vara en del av en fysisk nod i Umeå, och kunna kopplas mot en demonstrationsmiljö vid universitetssjukhuset som visar det kliniska perspektivet på eHälsa och vård på distans.

Många olika tillämpningar

Tanken är att resultat och prototyper som tas fram i labbmiljön ska kunna vara tillgängliga också för övriga projektdeltagare i Sverige och Finland. Exempel på detta är den pågående forskningen vid Umeå universitet kring självträningsprogram för inkontinens, demensdiagnostiksystem, en virtuell fysioterapeut i ett träningsprogram för äldre, och mjukvaruagenter med andra kunskapsområden som agerar som coacher, och som använder metoder från artificiell intelligens-området.

– Den nya labbmiljön tar vi fram tillsammans med forskare från olika institutioner och fakulteter, och under hösten kommer studenter inom datavetenskap, interaktionsdesign och arbetsterapi också göra en insats, säger Helena Lindgren.

Planerna för det nya Nordic Telemedicine Center, NTC, är stora. Det ska bli ett långsiktigt hållbart och gränsöverskridande centrum för spetskompetens inom eHälsa, telemedicin, praktiska arbetssätt, utformning av vårdmiljöer och digital innovation för vård på distans.

Morgondagens vård

Redan har allmänheten haft möjlighet att ta del av olika praktiska exempel på telemedicin. I slutet av september gavs exempelvis en inblick i projektets satsningar under ett arrangemang i universitetets nya fokusmiljö Common Grounds på Norrlands universitetssjukhus i Umeå under titeln Morgondagens vård redan i dag. Då fanns möjlighet att bland annat se en demonstration av telemedicinska lösningar mellan Umeå och Seinäjoki i Finland.

Nordic Telemedicine Center

Telemedicin och eHälsa skapar intresse internationellt. Här visar Helena Lindgren, forskare vid Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet, ny teknik för en delegation från Asien.

Nordic Telemedicine Center

Allmänheten har redan fått ta del av olika projekt inom projektet. Här vid en presentation på Norrlands universitetssjukhus.

Nordic Telemedicin Center är tänkt att bli ett kompetensnav för telemedicin och ska bestå av två fysiska noder, en i varje land, samt en gemensam virtuell nod. Den virtuella noden består av en databas och en digital portal för interaktion mellan Umeå, Vasa och Seinäjoki.

Tanken är att den virtuella noden ska användas till möten, workshops, virtuella studiebesök och träning via nätet. Den gemensamma databasen ska bland annat innehålla fallbeskrivningar, aktuella forskningsresultat samt information om praktiska arbetssätt från både Sverige och Finland.

Om Nordic Telemedicin Center

Deltagare i NTC-projektet är Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Vasa universitet och Södra Österbottens hälsotekniska utvecklingscenter, EPTEK. Projektet finansieras i huvudsak av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Botnia Atlantica, Interreg.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 14 oktober, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

14 oktober, 2016