Bygger hus med 3D-skrivare

Att bygga hus med digital teknik och 3D-printing är fullt möjligt visade deltagarna i tävlingen +Project Makeathon på Sliperiet i Umeå.

Digital teknik och 3D-printing för husbyggande utforskades nyligen i när +Project, som drivs av Sliperiet på Umeå universitet, arrangerade tävlingen Makeathon.

– 3D-printing som tillverkningsmetod ökar möjligheterna till lokal produktion, lägre kostnader, nya produkt- och designlösningar och minskad miljöpåverkan. Men vi som bygger hus måste också tänka nytt för att kunna göra nytt, säger Linda Nyström, byggnadsingenjör och projektledare för +Project.

Skriver ut en grilkåta
Det vinnande laget Team Bäver, presenterade en grillkåta, uppförd av ett arbetslag 3D-printerrobotar, i ett nedbrytbart byggmaterial bestående av restprodukter från pappersindustrin, lera och svampmycel. Bakom idén stod Renyuan Huang, Eva Troive och Subhash Sathyakeerthy (bilden).

Bävrar låter naturen vara medskapare till sina hyddor när vattenströmmar tillför nya grenar och slam, och på samma sätt tar naturen hand om stabiliseringen av grillkåtan när mycelet efter hand sprider sina trådar i pappers- och lermassan.

Imponerande bredd
Juryn, bestående av representanter från Uminova eXpression, White Arkitekter, Bostaden samt forskare från +Project gav omdömet ”bra skalbarhet, relevant ny teknik och ett bra samarbete mellan gruppens kompetenser”. Man ska nu undersöka om några av idéerna kan vidareutvecklas inom ramen för +Project.

– Det här är det första av flera makeathon som kommer arrangeras inom +Project. Det är ett sätt att föra samman olika kompetenser och få in gräsrotsinnovation och nya perspektiv. Alla vi som närvarat är imponerade av bredden av idéer och kreativiteten hos deltagarna, säger Linnea Dimitriou, konstnärlig ledare på Sliperiet.


Text av: Hanna Kangassalo

Publicerad: 11 mars, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Hanna Kangassalo

11 mars, 2016