sportswik logo

Bygger intranät för 270 000 användare

När Svenska kyrkan bygger intranät för upp till 270 000 användare sker det med stöd av Teknikhuset i Umeå, som både levererar teknik för webbpublicering och agerar bollplank för strategiska frågor.

Ett av Sveriges största intranät har byggts av
Teknikhuset
i Umeå för Svenska kyrkan. Här ska de dryga 20 000 anställda inom Svenska kyrkan finnas med, men också den stora gruppen förtroendevalda och en mängd övriga frivilliga. Målet är att närmare 270 000 personer ska ha tillgång till intranätet som byggts på Teknikhusets egen
webbplattform Content Studio.

Långsiktigt strategiskt arbete

– Vi möts sex gånger per år för att diskutera mer långsiktiga frågor. För oss är Teknikhuset inte bara en konsult för teknikfrågor utan också en partner för vår strategiska utveckling, berättar Lars Ove Ljungberg, webbchef för Svenska kyrkan.

De återkommande mötena innebär att han numera ofta besöker Umeå för samtal med bland annat projektledare Karin Vännman.

– Vi jobbar mycket med de strategiska frågorna, vi tittar på vilka aktualiteter som Svenska kyrkan prioriterar och hur kan vi paketera det för webben. Förutom webbutveckling kan vi även bidra med andra mer innehållsmässiga kreativa inslag, förklarar Karin Vännman och betonar att samarbetet med Svenska kyrkan sträcker sig långt längre än enbart till att leverera ett webbpubliceringssystem.

Innehållsrik resa

Samarbetet mellan Teknikhuset och Svenska kyrkan har pågått under flera år och varit en innehållsrik resa för alla inblandade. Idag använder de flesta församlingarna inom Svenska kyrkan den gemensamma plattformen för webbpublicering. Men det har inte alltid varit så. Under många år fick varje församling lösa sin webbnärvaro på egen hand vilket gjorde det svårt att effektivisera och få en större samordning.

För Teknikhuset har samarbetet med Svenska kyrkan kanske blivit långt större än man först anade. Rey Langels, vd för Teknikhuset, menar att man fått vara med om en lärorik process i omformningen av kyrkans webb.

– Svenska kyrkan är en stor organisation och vi har fått lära oss mycket om deras informationsstruktur, förklarar Rey Langels.

Samarbete med Umeå universitet

För Svenska kyrkan är det viktigt att man klarar av att hantera den strategiska webbutvecklingen på ett skickligt sätt, fortsätter Lars Ove Ljungberg. Förutom kontakterna med Teknikhuset finns här även ett samarbete med forskare vid
institutionen för Informatik
vid Umeå universitet, under ledning av professor Johnny Holmström. Dessa forskare är experter på hur it-utveckling förändrar organisationer och företag och följer i olika forskningsprojekt hur industrier, mediebolag, skolor och i sin forskning även direkt hur Svenska kyrkan påverkas av digitala tjänster och produkter.

Sammantaget är det omfattande samarbetet med Teknikhuset och forskarnas studier mycket viktiga för ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv för Svenska kyrkan.

– Svenska kyrkan är en mycket kommunikativ organisation, betonar Lars Ove Ljungberg, och eftersom verksamheten berör så många vill man vara noga med att arbetet ska bli så bra som möjligt.