Pär Vidmark och Elias Andersson har grundat Capivo som hjälper företag och organisationer med digital utbildning.
Pär Vidmark och Elias Andersson har grundat Capivo som hjälper företag och organisationer med digital utbildning.

Capivo hjälper företag med digitala utbildningar

Nystartade Capivo hjälper företag och organisationer med att digitalisera och administrera deras utbildningar.

Bakom företaget Capivo står Elias Andersson, vd och grundare av Capivo, och Pär Vidmark, som även är grundare och vd för TeamNorr IT-partner.

– Trots att många idag har sett förtjänsterna med att arbeta med digitala utbildningar, är det få som vet hur man gör. Vi ser därför att det finns ett stort behov av en utbildningspartner som vet hur man digitaliserar och administrerar utbildningar, säger Elias Andersson.

Capivo riktar sig bland annat till industriföretag som ofta har stora utbildningsbehov, med många kravutbildningar som de är ålagda att genomföra. Det kan vara arbetsmiljöutbildningar och säkerhetsutbildningar.

– Dessa företag måste lägga väldigt mycket tid och resurser på att utbilda sin personal. Genom att digitalisera utbildningarna blir processen snabbare, smidigare och mer kostnadseffektiv. Dessutom blir utbildningarna tillgängliga via mobilen, vilket underlättar för företag som finns etablerade på flera orter och för anställda som är mobila, säger Elias Andersson.

Bland kunderna finns bland annat Aptum där Capivo hjälper dem digitalisera säkerhetsutbildningar och träföretaget Martinsons som arbetar med att utveckla en introduktionsutbildning för nyanställd personal.

Elias Andersson har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och historia och har jobbat som lärare sedan 2009. Under de senaste tre åren har han arbetat med distansutbildning mot företag. Det var under den tiden han såg potentialen i konceptet. När Elias sedan beskrev konceptet för Pär Vidmark såg han som erfaren företagare potentialen i att ta idén vidare och starta företag. Det blev startskottet för Capivo som de idag driver tillsammans på BIC Factory.

– BIC känns som en utmärkt plattform och en inspirerande miljö bland andra ivriga entreprenörer, säger Elias Andersson.

Om BIC Factory

BIC Factory arbetar för att upptäcka och stödja unga, lovande entreprenörer som vill starta egna företag i Umeå.

Läs mer

BIC Factory erbjuder en kreativ miljö, prisvärda lokaler, stöd och nätverk. Hittills har verksamheten resulterat i 118 nya företag. De entreprenörer som startat dessa företag driver idag sammanlagt 120 aktiva företag, varav 88 procent har sitt säte i Umeå. De 45 största företagen omsatte tillsammans 627 miljoner kr, och hade 333 anställda vid den senaste mätningen 31 december 2017.

Stäng