Anders Abrahamsson
Anders Abrahamsson, teamleader på CGI i Umeå, är en av de drivande bakom utveckling av augmented reality hos CGI.

CGI satsar på augmented reality

CGI i Umeå satsar på teknik för ”förstärkt verklighet”, augmented reality. Vården, byggsektorn och tillverkningsindustrin är tre områden där tekniken prövas.

Pokémon GO slog igenom i somras med sin teknik för förstärkt verklighet, eller augmented reality. Det är ett exempel på hur vi står på tröskeln till helt nya möjligheter att visa verkligheten. CGI Sverige ligger i startgroparna och följer upp det stora intresset för teknik som gör det möjligt för människor att uppleva mixen av en fysisk och en digital värld. CGI:s kontor i Umeå ligger långt fram med utvecklingen.

Ett av de första

Tekniken som CGI använder kommer från Microsofts hårdvara Hololens tillsammans med CGI:s egenutvecklade plattform HoloTagger. CGI Sverige blir därmed ett av de första företagen i Europa som använder hårdvaran för augmented reality-tillämpningar i innovationsprojekt med kunder inom ett antal olika branscher.

Med HoloTagger finns ett antal teknik- och affärsmoduler som går att använda i olika verksamheter vilket innebär att flera kunder kan dela på utvecklingskostnader och snabbare, samt till en mindre kostnad, få tillgång till ny teknik.

Tillämpning i flera branscher

– Vi startar nu ett innovationsprojekt tillsammans med Västerbottens läns landsting där CGI hjälper till att visualisera arbetsmoment och provdata tillsammans med Biobanken Norr vid Laboratoriemedicin, säger Anders Abrahamsson, teamledare på CGI i Umeå.

Intresset för den nya tekniken är stort och under hösten kommer CGI också pröva tekniken för 3D-modeller inom byggsektorn samt projekt inom tillverkningsindustrin.

Microsoft Hololens

Microsoft Hololens är ett headset med en inbyggd dator för hantering och projicering av hologram. Med Hololens går det att interagera med tredimensionella, rörliga objekt projicerade i rummet man befinner sig i. Det är att verktyg för så kallad ”förstärkt verklighet”, eller på engelska Augmented Reality (AR). För närvarande finns Hololens endast tillgängligt för försäljning i Nordamerika.