Anders Markstedt, kundansvarig på CGI Umeå, tillsammans med kontorets egen avatar P.E.R.
Anders Markstedt, kundansvarig på CGI Umeå, tillsammans med kontorets egen avatar P.E.R.

CGI vinner upphandling kring digitalisering

CGI vinner ramavtal kring digitalisering i Region Västerbotten. 30-50 små och medelstora industriföretag kan få stöd från coacher på CGI.

I Skellefteå, Umeå och andra delar av regionen finns många starka industriföretag med stor potential att växa både lokalt och internationellt. Nu vill Region Västerbotten att 30-50 industriföretag ska få hjälp av så kallade digitala coacher, bland annat från CGI. Uppdragen kommer att handla om digital transformation, affärsutveckling, lösningar inom sakernas internet (IoT), digitala gränssnitt och automation.

Som Infotech Umeå tidigare meddelat har Dizparc vunnit en annan del av upphandlingen, riktad mot digitaliseringsplan (strategi och handlingsplan) och digitala gränssnitt.

Avtalet sträcker sig över ett år, med möjlighet till förlängning med upp till två år.

– Vi har många industrier här i regionen som tar fram och tillverkar fantastiska produkter. Genom att stötta dem med det vi är specialister på, att transformera verksamheten med digitalisering, kan vi hjälpa dessa företag att bli ännu bättre, säger Anders Markstedt på CGI:s kontor i Umeå.

Bra innovationsarbete

Anders Markstedt har inför 2018 fått ny roll som kundansvarig inom CGI. Han kommer att arbeta för att öka CGI:s synlighet på den lokala marknaden i Umeå både ute hos befintliga kunder och hos nya.

– Vi har ett bra track-record när det kommer till innovationsarbete och inte bara att prata om det utan att faktiskt genomföra det. Ett kvitto på det är den här upphandlingen som Region Västerbotten genomförde i slutet på förra året kring digitala coacher. Av totalt fem områden som upphandlades valdes vi på CGI ut som förstaval kring både Internet of Things och Automation samt är även med på avtalet inom området Big Data. Det känns fantastiskt kul att få bidra med vår kompetens för att utveckla konkurrenskraften för företag här lokalt, säger Anders Markstedt.

– I vår kommer vi även ingå i ett spännande forskningsprojekt inom Secure IoT and Open Data (SSiO) som startar nu under mars månad. Där kommer vi under tre år framåt arbeta med visualisering av IoT-information där både vi i Umeå och kontoret i Skellefteå är inblandade.