Veronica Augustsson
Cinnober går in i bankvärlden med sin teknologi för realtidsclearing. På bilden Veronica Augustsson, vd för Cinnober.

Cinnober går in i bankvärlden

Cinnober satsar på realtidsclearing för banker. Idag är Cinnober dominerande leverantör av teknologin till börser och clearinghus.

Styrelsen för Cinnober Financial Technology har beslutat att vidareutveckla affärsområdet för försäljning av teknologi och tjänster för realtidsclearing till internationella storbanker, så kallad client clearing. För att kunna fokusera på satsningen fullt ut kommer Cinnober att förlägga rättigheterna till denna teknologi i ett separat dotterbolag, med uppgift att kommersialisera erbjudandet.

– Vi är övertygade om att det i bankvärlden finns ett stort behov av våra tjänster för realtidsclearing. Vi introducerade realtidsclearing till börser och clearinghus och är idag den totalt dominerande leverantören. Teknologin har väckt stort intresse hos banker och mäklarhus, då den kan användas till att modernisera processer som i dagsläget är både ineffektiva och kostsamma, säger Veronica Augustsson, vd för Cinnober som har kontor i Stockholm och Umeå.

Baserat på Cinnobers befintliga teknologi gentemot börser och clearinghus, kommer dotterbolaget att erbjuda banker och deras kunder möjligheten att i realtid få en fullständig överblick av sin riskexponering mot olika marknader. Genom att teknologin kan hantera samtliga handlade tillgångsslag, samt handel som sker såväl på som utanför en börs, möjliggörs effektivare kapitalanvändning och operationella effektiviseringar.

Den grundläggande teknologin utsågs nyligen, för andra året i rad, till ” Post Trade Initiative of the Year ” av den välansedda branschtidningen Financial News .