Uniaden 2016
Svenska Cinnober skriver stort avtal med japanska börsjätten JPX i Tokyo. "Bland det största vi gjort", säger Jonas Engmang, platschef på Cinnobers kontor i Umeå. Bilden från januari 2016 då Cinnober medverkade på Umeå universitets arbetsmarknadsmässa Uniaden. Från vänster Emma Rosendahl, Mårten Hedborg, Jonas Engman, Johan Sundberg och Julia Hadmark.

Cinnober i stort samarbete med japanska börsen

Japansk börsjätte väljer svenska Cinnober som leverantör av ett nytt clearingsystem. ”Bland det största vi gjort”, säger Jonas Engman på Cinnober i Umeå.

Den japanska börsjätten JPX i Tokyo väljer svenska Cinnober för sitt nya clearingsystem. Teknikbolaget Cinnober har ett 60-tal utvecklare i Umeå och 180 i Stockholm och det nya japanska avtalet innebär att företagets båda kontor blir delaktiga i utvecklingen.

– Vi kommer att sätta upp två team för att jobba med detta, ett i Stockholm och ett i Umeå. Det här är bland det absolut största vi har gjort, säger Jonas Engman, platschef på Cinnober i Umeå.

– Det är mycket roligt att vi här i Umeå finns med i detta. Vi kommer nu att behöva bli fler och ansöker om folk på bred front, fortsätter han.

Växande antal internationella kunder

Cinnobers lösningar återfinns redan hos ett antal ledande aktörer runt om i världen. Det nya avtalet innebär att man nu utöver centra som Sydney, London, Sao Paolo och Johannesburg även kan inkludera Tokyo bland de stora finansiella centra som satsar på svenskutvecklad risk- och clearingteknologi.

– Det här är en stor och viktig affär som understryker vår ledande position inom clearing, säger bolagets vd Veronica Augustsson i en kommentar.

– Världens främsta marknadsplatser har i allt högre utsträckning börjat inse vikten av att investera i toppmodern clearingteknologi och där har vi en unik position som den enda egentliga leverantören inom realtidsclearing. Det känns väldigt inspirerande att nu kunna lägga ytterligare en prestigefull referens till redan framgångsrika projekt.

Tillhör toppskiktet

Den japanska börsen JPX tillhör toppskiktet bland världens finansiella marknadsplatser. Börsen bildades i januari 2013 genom en sammanslagning mellan dåvarande Tokyo Stock Exchange och Osaka Securities Exchange. JPX tillhandahåller instrument för handel med noterade värdepapper och derivat, däribland ett av världens mest handlade instrument, Nikkei 225.

Den nya tekniklösningen kommer att baseras på TRADExpress RealTime Clearing — vilket möjliggör för clearinghus och börser att övervaka och hantera risker i realtid. Detta gäller oavsett instrument och om dessa handlas inom eller utom reglerad börsverksamhet (s.k. OTC).

Realtidsclearing medför stora besparingar för såväl clearinghus som slutkunder, genom kraftigt förbättrad och effektivare riskhantering, exempelvis gällande s.k. nettning och hantering av ställda säkerheter.