Veronica Augustsson
Veronica Augustsson, vd för Cinnober.

Cinnober vinner stor designstudie

Cinnober har vunnit en upphandling hos en stor internationell börsgrupp där första steget, rörande en designstudie gällande två stora post trade-system, nu har avtalats.

Den beställda designstudien gäller hur börsgruppen skall kunna nyttja Cinnobers teknologi för realtidsclearing för listade derivat så väl som för en komplett lösning till gruppens värdepapperscentral (CSD – Central Security Depository).

– Genom detta samarbete kommer vi ytterligare stärka vårt varumärke och bredda vår kundbas till att även omfatta så kallad CSD-teknologi. Finansmarknaden har sitt eget ekosystem och det är nu ett naturligt steg för oss att inkludera värdepapperscentraler till vår målgrupp. Teknologin de använder idag i branschen är hopplöst föråldrad. Vi har redan gjort resan i den globala clearingindustrin och ser nu fram emot att även här komma in med revolutionerande lösningar utvecklade i Stockholm och Umeå, fortsätter Veronica Augustsson.

Upphandlingsprocessen har inkluderat en grundlig utvärdering av samtliga globalt tillgängliga teknikleverantörer. Cinnober är nu ensamt utvalda att genomföra en djuplodande designstudie, som skall presenteras för vidare beslut av börsgruppens styrelse i december 2016.

Som dominerande aktör inom realtidsclearing, har det svenska fintech-bolaget en lång och bred erfarenhet av att leverera systemlösningar till framstående börser och clearinghus, däribland brasilianska BM&FBOVESPA, brittiska LME Clear och sydafrikanska JSE. Den senaste kunden, som offentliggjordes tidigare i år, är Japan Exchange Group som valt Cinnobers teknologi för realtidsclearing gällande sin derivatmarknad samt för en lösning gällande riskberäkningar och riskhantering för samtliga instrument handlade på den japanska finansmarknaden.