Cinnober i Umeå.
50 personer inom ett år. 300 på sikt. Planerna är mycket stora för Cinnobers nya företag som får sin teknikdivision i Umeå. Tre som redan arbetar för Cinnober i Umeå är Emma Rosendal, Alexander Sehlin och Jonas Engman.

Storsatsning: Cinnobers nya startup ska växa med 50 inom ett år

50 anställda inom ett år. På sikt 300. Det är målet för ett nytt företag inom Cinnober-koncernen som etableras i Umeå.

Den långsiktiga planeringen för det nya företaget som knoppas av från finansiella IT-företaget Cinnober är mycket ambitiös.

– Företaget kommer att ha 50 anställda inom ett år. Faller det här väl ut kan vi på sikt behöva vara 300 anställda i Umeå, säger Alexander Sehlin, projektledare på Cinnobers Umeåkontor.

Helt ny affärsverksamhet
Det nya bolaget har i skrivande stund inte fått klart sitt namn, men verksamheten är igång. Företaget kommer att starta en helt ny affärsverksamhet som ett komplement till den utveckling av system för börser och clearinghus som Cinnober skapat sig ett världsrykte för.

– De senaste fem åren har vi revolutionerat clearingbranschen med vår realtidsteknologi och nu har även bankerna fått upp ögonen för oss, säger Alexander Sehlin.

180 miljoner kronor
Intresset för det nya företaget är mycket stort. Inför en nyemission som genomfördes i februari 2017 planerade Cinnober att få in 100 miljoner kronor. Det överträffades stort och Cinnober fick utöka nyemissionen till 180 miljoner kronor. Nya ägare till bolaget blev bland annat Swedbank, Handelsbanken och Nordea.

De ekonomiska förutsättningarna för bolaget fick därmed en stark start.

Banker nytt affärsområde
Det nya företaget kommer att ha sina kunder bland investmentbanker, vilket innebär en ny utmaning för Cinnober, inte minst i att bygga upp en helt ny affärsmodell till en kundgrupp som Cinnober inte arbetat med tidigare.

– Om det bland börser och clearinghus finns några hundratal runt om i världen, så finns det många gånger fler aktörer inom segmentet banks and brokers, säger Alexander Sehlin.

Det innebär att säljfunktionen för det nya bolaget blir mycket viktig. För att snabbt nå ut till globala kunder kommer säljkontoret att ligga i Londons internationella finanscentrum. Dit har redan drygt fem personer rekryterats, alla med stort nätverk bland investmentbanker.

Teknikutveckling till Umeå
I Umeå ska företagets teknikdivision byggas upp. Här finns sedan tidigare ett 70-tal medarbetare som nu alltså kommer att kompletteras med ytterligare 50 anställda inom ett år. Med den tillväxt som Cinnober förväntar sig i det nya bolaget kan arbetsstyrkan på sikt uppgå till 300 medarbetare.

– Att vi står för teknikutvecklingen i Umeå är inga konstigheter. Vi har framgångsrikt verkat inom teknologisidan av finansbranschen i över 15 år och har samlat på oss väldigt mycket erfarenhet längs vägen, säger Jonas Engman, platschef för Cinnober i Umeå.

Det är också något som Cinnobers medarbetare i Umeå tydligt visat genom stora utvecklingsprojekt för börser och clearinghus runt om i världen, nu senast i Sydney, Tokyo och London.

Ser positivt på Umeå
– Vi ser mycket positivt på ekosystemet i Umeå som i och med detta får en stark satsning inom fintech (finansiell teknik), säger Alexander Sehlin.

Både han och Jonas Engman menar att intresset för att flytta till Umeå blivit allt starkare, också hos utvecklare ute i världen.

– För att klara tillväxten i det nya bolaget kommer vi rekrytera både internt och externt. Vi kommer att rekrytera direkt ifrån universitetet men behöver också mer erfarna personer. Kanske kan vi locka till oss hemvändare och även vara ett alternativ för de som tänker flytta att faktiskt stanna kvar. Vi tror att detta är början på en väldigt spännande resa, säger Jonas Engman.