Bilden från december 2015 när Clavisters utvecklingskontor i Umeå invigdes.
Bilden från december 2015 när Clavisters utvecklingskontor i Umeå invigdes.

Clavister ökar med 23 procent

Nokia, Canon och en global datacenter-aktör. Tre exempel på kunder som ger Clavister goda affärer.

Säkerhetsföretaget Clavister, med huvudkontor i Örnsköldsvik och utvecklingskontor i Umeå, rapporterar om starkt kommersiellt intresse under årets andra kvartal för dess virtuella säkerhetslösning. Jämfört med samma period 2016 ökade försäljningen med 23 procent.

– Trots sommar och semestertider tar inte cyberkriminaliteten ledigt, tvärtom. I juni skapade den nya cyberattacken ”NotPetya” stora rubriker i internationell media när tusentals IT-system attackerades. Som brukligt är vid sk ”Ransomware”-attacker avkrävdes offren betalning i Bitcoins för att återställa de krypterade filerna, kommenterar John Vestberg, vd för Clavister, i samband med andra kvartalsrapporten för 2017.

– Det nya vid just den här attacken var dock att det inte fanns någon som helst avsikt att återställa den förlorade informationen, inte ens efter betalning. Med andra ord skapades attacken enbart för att orsaka skada på världens IT-infrastruktur, vilket också lyckades.

– Dessbättre hade våra kunder ett gott skydd mot attacken tack vare de nya försvarsmekanismer som vår produktfamilj uppdaterats med, fortsätter John Vestberg.

Nya affärer
Det växande hoten kring cybersäkerhet gör att Clavister ser en god framtid, fortsätter John Vestberg. Inom telekom har Clavister exempelvis fått ett uppdrag av Nokia att utveckla stöd för integration med Nuage Networks SDN/NFV-orkestreringsprodukt. Affärer inom telekom är mycket viktigt för Clavister, noterar John Vestberg, eftersom datatrafiken ökar kraftigt i telekomnäten.

Clavisters affärsmässiga relationen med Canon IT Solutions är också stark, med bra försäljningsutvecklingen för den japanska marknaden. En order på ca 1,6 MSEK erhölls i juni. Ytterligare ordrar förväntas under andra halvan av 2017.

Datacenter
Inom datacenter-området ser Clavister också nya affärer växa fram. En mindre ny order för virtuell säkerhet har under senaste kvartalet kommit från en marknadsledande global datacenter-aktör, något som Clavister ser som ”en viktig milstolpe” och ett tecken på att deras virtuella säkerhetslösning också är relevant för det starkt växande datacenter-segmentet.

Om Clavister
Clavister är ett svenskt företag som utvecklar, producerar och säljer nätverkssäkerhetslösningar inom området cybersäkerhet för kunder inom telekom och enterprise. Bolaget grundades 1997 och har sitt säte i Örnsköldsvik och utvecklingskontor i Umeå.