Joachim Ljungquist och Andreas Waleij
Content Central fördubblar antalet anställda och går för bred lansering av onlinetjänsten som kopplar samman frilansjournalister med redaktioner. På bilden Joachim Ljungquist och Andreas Waleij från Content Central.

Content Central fördubblar personalstyrkan

Content Central ökar från fyra till åtta anställda. Onlinetjänsten som kopplar ihop frilansjournalister och redaktioner ska nu lanseras bredare.

Content Central har sedan hösten 2014 kopplat ihop frilansjournalister och redaktioner för försäljning och distribution av artiklar och nyheter. Över 2800 frilansjournalister, skribenter och fotografer är anslutna till tjänsten och har laddat upp tusentals artiklar och bilder till försäljning.

– På kort tid har stora delar av mediekartan ritats om och idag arbetar över femtio procent av världens ca 600 000 journalister på frilansbasis. Därför behövs smarta verktyg som underlättar distribution, rättigheter och betalning av redaktionellt material, säger Joachim Ljungquist, vd och grundare på Content Central.

Fyra nya medarbetare
Nya medarbetare är Thomas Hedlund, Marie Johansson, Sara Solaiman och Karl Lindfors. Samtliga är baserade på huvudkontoret i Umeå, medan Thomas kommer att arbeta i Stockholm.

– Stockholm är Sveriges nav för medier där de flesta redaktioner och publicister, förutom lokaltidningarna, är baserade. Min roll som kundansvarig redaktör blir att vara nära marknaden och hjälpa nya mediekunder igång med tjänsten, säger Thomas Hedlund.

Thomas Hedlund har en lång erfarenhet som frilansjournalist, journalist och redaktör för såväl svenska som internationella medier.

Marie Johansson kommer närmast från Storbritannien där hon arbetat i tolv år, bland annat hos Sony, som översättare och korrekturläsare samt med sociala medier.

Sara Solaiman har bott i USA i 16 år och har en kandidatexamen i journalistik samt har arbetat som producent för tv-reklam i Indonesien. Hon kom till Sverige för två år sedan och har arbetat med videoproduktion och sociala medier för Humlab vid Umeå universitet.

Både Marie och Sara har titeln Content Manager och kommer att ansvara som redaktörer samt arbeta med företagets marknadsföring och sociala medier.

Karl Lindfors har nyligen avslutat en C#/ASP.NET-utbildning och har börjat arbeta som utvecklare i IT-teamet.

Utöver dessa fyra har teamet även förstärkts av en utvecklingspraktikant samt en utvecklare på konsultbasis.

Skalar upp
– Vi har testat av marknaden med ett slimmat team och får nu äntligen möjlighet att skala upp, fokusera och utveckla både vår tjänst och vår affär. Såväl utvecklingsteam och försäljningsteam får nu en välbehövlig förstärkning med internationell erfarenhet som behövs för att ta företaget till nya marknader, säger Joachim Ljungquist.

Under sommaren kommer nästa generation av tjänsten att lanseras med helt ny teknologi, vilket blir företagets första skarpa version.

Om Content Central
Content Central är ett företag som fått affärsstöd av inkubatorn Uminova Innovation. De driver en onlinetjänst för att koppla ihop frilansjournalister och redaktioner för att underlätta försäljning och distribution av artiklar och nyheter. Content Central används redan av mer än 2800 frilansande journalister, skribenter och fotografer i Sverige.
Bland dagens kunder finns några av Sveriges större dags- och kvällstidningar, kund- och gratistidningar, magasin och tidskrifter.