Isak Finér, marknadschef på COS Systems, är imponerad av hur staden Anacortes i nortvästra USA satsar på bredbandsutbyggnad med stöd av Umeåföretaget.
Isak Finér, marknadschef på COS Systems, är imponerad av hur staden Anacortes i nortvästra USA satsar på bredbandsutbyggnad med stöd av Umeåföretaget.

COS Systems från Umeå växer i USA

När USA bygger bredband tar allt fler städer hjälp av COS System från Umeå. Anacortes, längst upp i nordvästra USA, är ett av de senaste exemplen.

Staden Anacortes med 16 000 invånare ligger vackert på en ö i en havsbukt allra längst upp i nordvästra hörnet av USA. Här är kommunens framtidstro stark, det är ett levande samhälle på gränsen mot Kanada med en turism som kan bjuda på storslagen natur, valsafaris och kajakpaddling.

Nu satsar Anacortes också på att koppla upp hela staden med en kommande bredbandsutbyggnad med fiber som ska nå ut till alla invånare.

För att få veta mer om invånarnas behov av bredband gör kommunen som många andra städer i USA. De investerar i Umeåföretaget COS Systems tjänst för bredbandsutrullning. Det innehåller bland annat en webbaserad undersökning som fångar upp efterfrågan och identifierar invånare i olika bostadsområden som kan fungera som ambassadörer, eller ”champions” som de kallas, för utbyggnaden.

Viktiga champions

Dessa champions har blivit mycket viktiga i de kampanjer som COS Systems deltar i runt om i USA. De är hängivna och går runt i sina bostadsområden för att uppmuntra fler att anmäla sig till bredbandsutbyggnaden.

Det underlättar i sin tur för kommunen eftersom det då blir enklare att ta beslut om var och när bredband kan börja grävas ner i marken. Där störst intresse visas kan spaden sättas i marken snabbast.

Utbyggnaden av bredband i Anacortes sker i samarbete med bolaget NoaNet (Northwest Open Access Network) som har lång erfarenhet av att hantera bredbandsutbyggnad i nordvästra USA. Genom samarbetet som COS Systems har med NoaNet öppnas många nya möjligheter för Umeåföretaget att nå ut till avlägsna områden i USA.

Fantastisk respons

– Det är helt fantastiskt att se hur hela staden Anacortes och NoaNet når ut snabbt till invånarna med sin kampanj för bredband. De har lyckats få fram champions på ett sätt som vi inte har sett någon annanstans i USA. En av dem, Bryan Klein, har på bara två veckor fått över 90 andra invånare att registrera sig och svara på undersökningen. Det är makalöst, säger Isak Finér, marknadschef för COS Systems.

Det hängivna arbetet präglar också kommunens inställning till bredbandsutbyggnaden.

– Vi har varit noga med att ge snabba och kloka svar på invånarnas frågor. Vi har bjudit in till möten, hållit kontakt via Facebook, svarat i telefon och på så sätt fått alla i Anacortes att förstå att det här är ett angeläget kommunalt projekt. Med så hög grad av engagemang får vi ett mycket bra gensvar, säger Emily Schuh, Director of Administrative Services, i Anacortes.