Johan Bålhammar, vd och Anneli Lindström, ny avdelningschef.
Johan Bålhammar, vd och Anneli Lindström, ny avdelningschef.

Datacenter vill locka fler kvinnor

ACON, med eget datacenter placerat 100 meter in i urberget i Västerbotten, vill jobba mer jämställt och attrahera fler kvinnliga medarbetare.

Acon med kontor i Lycksele, Umeå och Stockholm fortsätter stärka bolaget. Nu anställer IT-företaget en ny avdelningschef, Anneli Lindström, som även blir en del av ledningsgruppen. Även styrelsen stärks med en ny styrelseordförande, Anna-Carin Jonsson, som har bred erfarenhet från olika branscher.

Acon grundades 2001 och har i dag 36 medarbetare fördelade på kontoren i Lycksele, Umeå och Stockholm. I Västerbotten ligger också det egna datacentret, placerat 100 meter in i urberget. Ett av Acons verksamhetsmål är att attrahera fler kvinnliga medarbetare till företaget och branschen. Med de senaste tillskotten i styrelse och ledning är man en bra bit på vägen.

Olikheter skapar förutsättningar

– Att gå mot strömmen och jobba med jämställdhet i vår mansdominerade bransch är viktigt då olikheter skapar fler förutsättningar, inte minst när det gäller personer i ledande befattningar. Jag är väldigt glad över att Anneli tackat ja till jobbet som avdelningschef, då hon har lång erfarenhet och goda meriter som kan komplettera vår ledningsgrupp framåt, säger Johan Bålhammar, vd Acon.

Anneli kommer senast från Transcom där hon haft en liknande befattning. Att utveckla människor och att tillsammans nå verksamhetsmål är en av hennes styrkor.

– Det känns väldigt kul att komma till ett bolag som Acon och få möjligheten att bidra till fler framgångar. Jag ser verkligen fram emot att utveckla alla medarbetare inom min avdelning för att vi ska nå våra mål, berättar Anneli Lindström.

Ny i styrelsen

Från och med 26 april är Anna-Carin Jonsson ny styrelseordförande och hon har tidigare jobbat i ledande ställning inom bland annat Grant Thornton, Swedbank, Lappland Goldminers och nu senast som VD på Umlax AB. Hon är sedan tidigare också engagerad i styrelsearbeten i andra bolag och branscher.

– Att vi fått in Anna-Carin som ny styrelseordförande ger ny energi och nya synsätt vilket skapar mer dynamik i styrelsen. Med henne vid rodret kommer vi bli tydligare i våra kravställningar, vilket underlättar för den operativa ledningen som ska föra verksamheten framåt, säger Johannes Näslund, en av ägarna i Acon

– Jag hoppas kunna bidra med en blandning av mina olika kompetenser inom ledarskap, ekonomi, och marknad men även att komma in med nya synvinklar utifrån det kundperspektiv jag har. Jag är absolut ingen IT-person och jag ser det som en styrka i detta läge eftersom det redan finns massor av dem i bolaget, säger Anna-Carin Jonsson, ny styrelseordförande.