Paradox i Skellefteå
Bilden ovan från en föreläsning för studenter inom Datorspelsutveckling och Datorgrafik i Skellefteå. Mattias Wiking, studiochef för Paradox Arctic i Umeå, berättar om den spelutveckling bolaget bedriver, bland annat med Magicka 2, ett spel som har sina rötter i Skellefteå.

Datautbildning för bättre klimat

Skellefteå Campus tar ett nytt grepp kring IT-utbildningar och satsar på datorspelsutveckling, datorgrafik, molnhantering och sakernas internet.

Ett exempel på den nya satsningen är utbildningen Datateknik med inriktning mot distribuerade molnsystem som kommer att starta hösten 2016 vid Skellefteå Campus.

– Det är en tvåårig utbildning för studenter som vill fördjupa sina kunskaper inom digitala tjänster och system som ligger “i molnet”. Vi lägger starkt fokus på att utveckla studenternas självständighet och forskningskompetens, säger Robert Brännström, universitetslektor.

IT för bättre klimat

Men även blivande experter inom hållbar IT, som blir ett allt mer angeläget område i klimatsammanhang, kommer att husera på Campus. Faktum är att utbildningen Distribuerade datorsystem för hållbar utveckling redan startat på Luleå tekniska universitet, LTU.

– Allt mer energi förbrukas av IT, till och med mer än den globala flygindustrin. Fokus för utbildningen är att göra lagring, kommunikation och bearbetning energieffektivt. Men också att tänka på hållbarhet kopplat till IT i ett bredare sammanhang. Det handlar även om att utnyttja fysiska resurser mer effektivt, säger Karl Andersson, biträdande professor på LTU.

Han bedömer att efterfrågan på studenternas kunskaper är god, och med den färska överenskommelsen mellan världens ledare om ett nytt klimatavtal lär det knappast minska.

– Hittills har en kull gått igenom programmet. Hälften av studenterna fick jobb inom industrin och andra hälften har påbörjat forskarstudier inom området, säger Karl.

Dela saker

Ornela Bardhi är en av studenterna. Hon berättar att hon under utbildningen har startat ett eget företag, Wakiy, en internetbaserat tjänst som går ut på att dela saker man sällan använder med andra runt omkring sig.

– Sharing is the new buying, är vår slogan. På sajten kan användaren se vilka saker som finns att låna, hämta hem dem, använda ett tag och sedan lämna dem vidare till någon annan. Det hjälper oss att bli mer medvetna om hållbar utveckling, säger Ornela som kommer att flytta till Skellefteå för att göra sin masteruppsats.

– Skellefteå är en liten men väldigt intressant stad. Efter examensarbetet vill jag fortsätta med forskarutbildning. Jag tror att LTU är en mycket bra plats för att göra det. Här finns ett nära samarbete med näringslivet och jag tror att det är viktigt om du vill att din forskning ska väckas till liv och inte stanna som ett forskningsprojekt.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 28 december, 2015Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

28 december, 2015