BIT-studenter och Be Green Umeå
Allt fler studenter söker sig till Umeå universitets datautbildningar. Studenterna på bild har läst Beteendevetarprogrammet med inriktning mot it-miljöer. Från vänster Sandra Eriksson, Johan Sjöström, Kei Hoshi, lärare, Emelie Brorsson, Camilla Wallström, Martin Svensson, Be Green Umeå, Brisk Mahmoud, Emelie Granqvist och Arvid Halleröd.

Datautbildningar lockar dubbelt fler

Allt fler vill läsa på Umeå universitet visar ny statistik. Det starkt ökande söktrycket märks inte minst på datautbildningarna som fått nästan dubbelt fler sökande på två år.

Antalet ansökningar till Umeå universitet inför vårterminen 2014 stiger kraftigt. 39 298 ansökningar har kommit in till vårens utbildningar, vilket är en ökning med 5 503 jämfört med förra året. Antalet förstahandssökande har ökat med 8 procent.

Det ökade söktrycket märks också på universitetets datautbildningar som fördubblat antal sökande på de senaste två åren, från 867 sökande 2011 till 1 525 sökande 2013.
Antalet förstahandssökningar under samma period har stigit från 211 till 297 studenter.

– Det är förstås mycket glädjande både för universitetet och regionen i stort. Att antalet sökande ökar mer här jämfört med landet som helhet är ett extra gott betyg till oss, säger Anders Fällström, prorektor och ansvarig för utbildningsfrågor vid Umeå universitet.

Siffrorna här nedan gäller för ett urval av Umeå universitets datautbildningar på grundnivå (treåriga och femåriga program).

Kandidatprogrammet i datavetenskap 


2013: Antal sökande: 218 Antal första hand: 45
2011: Antal sökande: 100 Antal första hand: 23

Civilingenjörsprogrammet i Teknisk datavetenskap

2013: Antal sökande: 291 Antal första hand: 74
2011: Antal sökande: 178 Antal första hand: 56

Systemvetenskapliga programmet med inriktning mot design, interaktion och innovation (vid campus i Umeå, utbildningen ges även i Skellefteå)

2013: Antal sökande: 331 Antal första hand: 70
2011: Antal sökande: 164 Antal första hand: 54

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning  mot IT-miljöer

2013: Antal sökande: 399 Antal första hand: 66
2011: Antal sökande: 261 Antal första hand: 57

Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och Design

2013: Antal sökande: 286 Antal första hand: 42
2011: Antal sökande: 164 Antal första hand: 21


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 22 oktober, 2013Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

22 oktober, 2013