Erik Elmroth
Professor Erik Elmroth tilldelas Nordeas vetenskapliga pris 2011 för sin forskning inom datavetenskap.

Datavetare Erik Elmroth får Nordeas vetenskapliga pris

Datavetaren Erik Elmroth tilldelas Nordeas vetenskapliga pris på 100 000 kronor. Priset tilldelas forskare som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning.

Erik Elmroth leder

en forskargrupp vid institutionen för datavetenskap

vid Umeå universitet med fokus på distribuerade system och virtuell IT-infrastruktur, något som ofta kallas cloud and grid computing. Forskningen fokuserar på metoder, algoritmer, arkitekturer och programvarudesign för storskaliga distribuerade IT-system och elastiska federerade datacenter, för tjänster ute på nätet eller användning internt inom företag.

Underlättar vid belastningtoppar

Elasticiteten gör det möjligt att automatiskt och inom loppet av minuter öka eller minska datorkapaciteten för IT-tjänster för att på så sätt hantera både stora och snabba förändringar i kapacitetsbehov. Detta är intressant då man har regelbundna belastningstoppar, till exempel under några dagar per månad i en bank eller några dagar per år för skattedeklarationen på nätet, eller oplanerade belastningstoppar för nyhetssajter vid stora nyhetshändelser. Som komplement till elasticiteten kan systemen dessutom optimeras för geografiska aspekter i användningsmönster och dynamiskt flytta tjänster närmare stora användargrupper.

Den framgångsrika gruppen är väl etablerad på den europeiska forskningsarenan och deltar i såväl storskaliga nationella som internationella projekt.

Tidigare vinnare

Tidigare år har bland annat Jonny Holmström, professor i informatik vid Umeå universitet, tilldelas priset för sina forskningsinsatser inom informationsteknologins sociala konsekvenser och teknikens förändrade kraft på organisationer.