Säkerhetsgruppen i Umeå
När Säkerhetsgrupp i Umeå, SÄKiU, nyligen firade 10 årsjubileum, fanns flera av grundarna på plats. Från vänster: Sven Bohlin, Roger Klahr, Ulrika Domeij-Högberg, Kjell-Harald Karlsson och Mats Norberg.

De håller koll på säkerhetshot

Cyberbrott, nätfishing, spam, personskydd, intrång och direkta spionage. Säkerhetsfrågor är ständigt aktuella för nätverket Säkerhetsgrupp i Umeå, SÄKiU, som nu firar 10-årsjubileum.

Dataföreningens nätverk Säkerhetsgrupp i Umeå, SÄKiU, har nyligen firat 10-årsjubileum och kan blicka tillbaka på ett årtionde då frågor om informationssäkerhet blivit allt mer viktiga.

Säkerhetsgrupp i Umeå, SÄKiU, är ett nätverk som består av representanter från ett stort antal företag som CGI, Coop Nord, Komatsu Forest, Norrmejerier och Volvo Lastvagnar, för att nämna några. I nätverket finns även medlemmar från ett stort antal organisationer som Länsstyrelsen i Västerbotten, Umeå kommun, FOI, Umeå Energi och Umeå universitet.

Hela säkerhetstanken

– Vi jobbar med hela säkerhetstanken. Säkerhetsrollen är ofta ganska ensam i en myndighet. Vi vill att de som är med i nätverket ska känna sig bekväma med att ringa de andra, säger Ulrika Domeij-Högberg på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Ulrika är en av veteranerna inom SÄKiU och var med för tio år sedan när gruppen drogs igång. Nätverket har som syfte att vara ett forum inom området säkerhet. Inom gruppen ska medlemmarna kunna ta upp frågor om allt som rör informationssäkerhet och då inte bara it-system utan alla säkerhetsfrågor som berör företag och myndigheter.

– Är man ensam med dessa frågor i en myndighet eller på ett företag får man jobba med allt från personskydd och tillträdesbegränsningar till it-skydd, säger Roger Klahr, Försvarsmakten, också han en av grundarna av nätverket.

SÄKiU har 3-4 träffar varje år där medlemmarna besöker varandras arbetsplatser, bjuder in föreläsare, ordnar workshop, föreläser själva eller åker på internat.

Hot mot enskilda

En av de förändringar som skett under de år som SÄKiU funnits är att säkerhetshot idag ofta riktas mot enskilda.

– Förut hade vi inte lika mycket spam och nätfishing som idag. Nu riktar sig hoten direkt mot individer ute på företagen på ett helt annat sätt, förklarar Roger Klahr.

– Nätverket har varit mycket uppskattat av Dataföreningen, säkerhet är ett intressant område för även om det inte bara handlar om direkta it-frågor så påverkar det ändå hela verksamheten, säger Kjell-Harald Karlsson, Dataföreningen.

Säkerhetsbrister hot myndigheter

Att säkerhetsfrågor är viktiga påpekas också av
Riksrevisionen i en nyutkommen rapport
i vilken det framkommer att det inte finns någon samlad bild över de säkerhetshot som riktas mot civil statsförvaltning. ”Bristerna är så omfattande att det inte går att ställa samman en gemensam bild av samlad förmåga att kunna motstå och hantera kriser inom informationssäkerhetsområdet”, hävdas i rapporten.

Att ett gemensamt arbete kring säkerhetsfrågor därför är viktigt framstår som tydligt, något som de lokala träffarna inom SÄKiU vill vara med och stärka.