Mötesplats Lycksele

Den som sitter still förlorar

I framtiden kan de som programmerar mjukvara i hushållsapparater ta över makten från vitvarutillverkarna. Stora skiften väntar, menar Sara Öhrvall under Almedalen.

Utmaningen mot traditionella företag är stor när digital teknik öppnar för nya lösningar, menar Sara Öhrvall, digital innovatör och ledamot av Umeå universitets styrelse, när hon deltar i en panel arrangerad av Dagens industri under Almedalen om sakernas internet, Internet of Things.
 
– Varenda exempel i historien visar samma sak. De som sitter still är förlorare, det handlar bara om experimentera.

Sara Öhrvall lyfter fram som exempel vitvaruföretag som utmanas av nya mjukvaruföretag.
 
– Andra aktörer som Google med investeringar i termostater som Nest kommer in. Precis som Android och Apple klivit in i bilar, säger Sara Öhrvall.

Det kan innebära att dessa nya aktörer kommer att äga mjukvaran i apparaterna, och tillverkarna av tvättmaskinen, diskmaskinen eller kylskåpet då kanske blir underleverantör till de som äger programmen och mjukvaran.

Här kommer ofta startup-företag in med nya tekniklösningar, något som de stora företagen måste ta till sig, menar Sara Öhrvall.

– Historien visar att i stora skiften kommer nya aktörer, stora företag måste därför jobba nära startups, säger Sara Öhrvall.

– I stora företag finns det ofta smarta idéer men man har inte alltid kapacitet att gå från idéer till lösning, man har inte bra produktutvecklingsprocesser, fortsätter Sara Öhrvall.

Digitaliseringen påverkar också utbildning, menar Sara Öhrvall, som har god insyn i högre utbildning genom sin plats i styrelsen för Umeå universitet.
 
– Teknik måste in i alla utbildningsområden, säger Sara Öhrvall.

– Men det handlar inte bara om skärmlösningar. Umeå universitet har använt sig av mycket intressanta exempel där det digital och fysiska smälter samman, säger Sara Öhrvall, och menar att undervisning i högre grad behöver ta till sig digitala lösningar.