Umeåföretagare berättar om internationella affärer.
Umeåföretagare berättade om hårt arbete som krävs för att lyckas med internationella affärer. Från vänster Derny Häggström, Peter Lidström, Jan Larsson och Jenny Berg. I bakgrunden Marielle Lindberg från arrangerande Almi Nord.

De tar steget ut i världen

Att satsa internationellt är en tuff utmaning. Hårt arbete krävs, men det finns hjälp att få, vittnade Umeåföretagare om vid ett lunchseminarium i Umeå.

Under seminariet om internationella affärer gav de fyra Umeåföretagarna Peter Lidström, COS Systems, Jan Larsson, UpKeeper Solutions, Derny Häggström, Oryx Simulations, och Jenny Berg, ChokladJenny, exempel på sina internationella satsningar.

Hårt arbete

Alla var de ense om att det krävs hårt arbete för att lyckas med internationella affärer men också att det finns hjälp att få från aktörer som Almi Nord, Business Sweden, Uminova Innovation/EEN och Västerbottens Handelskammare.

Derny Häggström, grundare av Oryx Simulations som säljer simulatorer för tunga fordon och kranar, vittnade om det hårda grundliga arbete som måste till för att få internationell framgång.

Oryx har idag 600 simulatorer ute i industrier, gruvor och hamnar över hela världen och med en sådan framgång skulle det kanske vara lätt att tro att affärerna fortsätter trilla in automatiskt. Men så är det inte, betonade Derny Häggström.

– Tyvärr är det inte så, om vi säljer en simulator i USA så innebär det inte att vi kan sälja 50 nästa vecka. Det fungerar inte så, det krävs ständigt fotarbete, sade Derny Häggström.

Koncentrera sig

Peter Lidström, vd för COS Systems som säljer program för att marknadsföra fiberutbyggnad i bostadsområden, berättade om ett liknande hårt dagligt arbete som de driver för att bygga upp en marknad i USA.

– Vi har lagt vår kraft på den amerikanska marknaden. Vi är bara 17 personer så vi måste koncentrera oss, sade Peter Lidström och berättade att de satsar starkt på att finnas med under branschmässor i USA. Men för att nå framgång krävs ett träget arbete, betonade han och kunde samtidigt berätta att COS Systems samma morgon tagit hem sin 25:e kund i USA.

– Men det tar lång tid att bygga upp en relation. Vi måste träffa våra blivande kunder många gånger, berättade Peter Lidström som också delade med sig av fyra råd till seminariets deltagare.

  • Inse att det tar tid.
  • Det kommer att kosta pengar.
  • Affärskultur och juridik skiljer sig i olika länder.
  • Ta hjälp av de som gjort resan tidigare.

Stöd från organisationer

Peter Lidström underströk också, liksom de övriga, vikten av att ta hjälp av organisationer och aktörer som dagligen arbetar med internationella kontakter och nätverk. Seminariet arrangerades av Almi Nords projekt TRIUMF tillsammans med Business Sweden, Uminova Innovation/EEN och Västerbottens Handelskammare, alla aktörer som kan ge vägledning och stöd när ett företag står inför en internationell satsning.

Det var något som Janne Larsson, Upkeeper, underströk.

– Vi har tagit hjälp av Business Sweden när vi närmat oss Baltikum. Det har gett oss ett första steg in i länder som Estland, Lettland och Litauen. Business Sweden har hjälpt oss med mötesbokningar som annars skulle ha tagit oss tre, fyra år, menade Janne Larsson.

Även Jenny Berg från företaget ChokladJenny prisade det stöd hon fått från olika håll, bland annat med alla papper kring import och tullhantering av kakaoböner.

Lunchseminarium med projektet Triumf.

Deltagarna på lunchseminariet fick höra om möjligheten att göra internationella affärer.