Robotforskare från Umeå
En av forskargrupperna som utvecklar intelligenta robotar finns vid Umeå universitet. Här på bild: Bo Li, Ulrik Söderström, Erik Billing, Thomas Hellström och Benjamin Fonooni.

De vill lära intelligenta robotar förstå människor

Hur lär man en robot göra nya saker? Kan den förstå människors känslor? Ett 30-tal forskare och industrirepresentanter har träffats vid Umeå universitet för att utveckla intelligenta robotar som interagerar med människor.

Det internationella inslaget är stort när deltagarna i projektet samlas för workshop i Umeå. Det är Umeå universitet som koordinerar EU-projektet som har beviljats över 21 miljoner kronor och samlar deltagare från företag och universitet i Sverige, Israel, Tyskland, England, Belgien och Frankrike.

Projektet går under namnet INTRO är både en forskarskola och ett utvecklingsprojekt. Tio unga forskare har redan rekryterats till ett unikt träningsprogram inom forskningsområdet robotik. Under workshopen förevisades också en servicerobot som är tillverkad av en av INTRO:s industriella partners.

Robotics INTRO 

Ett trettiotal forskare och industrirepresentanter samlades på Umeå universitet för att samordna arbetet med intelligenta robotar inom EU-projektet INTRO. I mitten syns en servicerobot som är tillverkad av en av INTRO:s industriella partners. 

– Vi kommer att arbeta tillsammans för att skapa en ny generation av forskare med bred förståelse för den forskning och teknologi som behövs för att utveckla intelligenta robotar som interagerar med människor, säger Thomas Hellström vid institutionen för datavetenskap, Umeå universitet.

De tio unga doktoranderna och forskarassistenterna kommer att jobba med utveckling av metoder och tekniker för robotar som interagerar med människor, känner av människornas emotionella tillstånd genom att analysera videoinformation och ljud, och som lär sig att lösa uppgifter på ett bra sätt.

– Vi har nu definierat åtta forskningsprojekt som tillsammans ska bilda grunden för två integrerade robotsystem som kommer att utvecklas av våra industriella partners, berättar Thomas Hellström, som är koordinator för projektet.

Från Umeå universitet deltar Thomas Hellström, Benjamin Fonooni, Bo Li, Ulrik Söderström, Haibo Li, Guy Madison och Lars-Erik Janlert.

Projektet går under namnet INTRO – Interactive Robotics Research Network och löper under fyra år, 2010-2013. De medverkande lärosätena är förutom Umeå universitet: Ben-Gurion University of the Negev (Israel), Humboldt-Universität zu Berlin (Tyskland), University West of England (Storbritannien). Dessutom ingår det belgiska företaget Space Applications Services och det franska företaget Robosoft i projektet.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 30 september, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

30 september, 2010