Cinnober
Några av utvecklarna hos Cinnober i Umeå som är med och bygger det nya systemet för aktiebörsen i Sydney. Från vänster Tobias Tjäder, Peter Andersson, Niclas Lockner, Alexander Sehlin, Jonas Larsson och Tommy Myllymäki.

Deras system hanterar miljarder kronor varje dag

Prestandakraven är enorma. Svarstiderna i systemen är nere på tiondels millisekunder och hanterar 30 miljarder kronor per dag. Cinnobers utvecklare bygger nytt toppmodernt handelssystem för Sydneys aktiebörs, en av världens största.

Börsen i Sydney, Australien, meddelade i mars 2015 att de köper svenska
Cinnobers
tradingsystem. Det blev startskottet för Cinnobers utvecklare i Umeå och Stockholm. Sedan dess har ett trettiotal utvecklare jobbat för fullt med att bygga ett system där tiondels millisekunder räknas och som hanterar 30 miljarder kronor per dag.

Det är inget litet jobb som Cinnobers utvecklare tar sig an. Börsen i Sydney finns med bland de femton största i världen och kommer nu att byta ut sina två parallella tradingsystem, det ena är ett system från Nasdaq och det andra ett system som Sydney-börsen utvecklat på egen hand.

De båda systemen byts nu ut mot ett enda tradingsystem från Cinnober som därmed ska klara både låglatens-handel för aktiebörsen och den mer komplicerade derivathandeln.

Enorma prestandakrav

Prestandakraven på det system, TRADExpress, som Cinnober ska leverera är enorma vilket innebär en stor utmaning för utvecklarna.

– Det handlar om en tiondels millisekund från det att en order har lagts till att du får ett svar av börsen och ordern har gått runt hela systemet. Det är väldigt snabbt. Det skapar en massa utmaningar, du får inte göra mycket fel där, konstaterar Alexander Sehlin, projektledare på Cinnobers Umeåkontor. 

– Många av världens börser stänger för natten men det här är ett 24/6-system som snurrar runt hela dygnet, sex dagar i veckan, från måndag morgon till lördag kväll, förklarar Alexander Sehlin.

Blir det något stopp måste det också gå att återskapa tidigare händelser.

– Alla system är fullständigt redundanta, tappar man en burk eller ett datacenter måste handeln kunna fortsätta, vilket blir mer komplext i ett sådant sexdagarssystem.

Byts ut under 2016

Tidsplanen för projektet innebär att derivatdelen ska bytas ut i april 2016 medan Nasdaq-systemet för aktiehandel byts ut i slutet av nästa år.

– Hela nästa år kommer att vara en migreringsprocess i Australien. Men eftersom vi bygger ihop båda systemen till ett så måste vi vara klara redan i början av 2016, säger Alexander Sehlin.

Agil arbetsprocess

En anledning till varför Cinnober fick affären var den agila arbetsprocess som företaget jobbar med.

– Börsen i Australien vill jobba med någon som påminner om hur de själva vill organisera sig i mindre agila team. Så de behövde en teknikpartner som jobbar på det sättet, säger Alexander Sehlin.

Att produktionen bygger på ett agilt arbetssätt innebär i sig en del utmaningar, inte minst eftersom teamen på var sin halva av jordklotet ska kunna samarbeta i realtid.

– Alla våra möten sker tillsammans med kunden. Vi har delat in utvecklarna på Cinnober i Umeå och Stockholm i fyra team. Alla dessa team har sina motsvarigheter i Australien och eftersom våra morgonmöten är riktiga scrum-möten enligt den agila modellen har vi hela tiden vår kund inblandad.

Halv sju på morgon

I praktiken innebär det Skypemöten nu under vintern som börjar halv sju på morgonen för att teamen i Sverige ska hinna träffa sina kollegor i Australien innan de går hem för kvällen.

– Tidsskillnaden är en utmaning eftersom vi jobbar tätt integrerat, säger Alexander Sehlin, som ändå menar att det fungerar över förväntan bra.

Skarpa talanger

Det gör det inte minst för att utvecklarna hos Cinnober har hög kompetens. I Umeå har de flesta examen från teknisk datavetenskap vid Umeå universitet, även om Alexander Sehlin gick Systemvetenskapliga programmet.

Alexander Sehlin berättar att han är mycket imponerad av de studenter som kommer från Umeå universitet för att jobba med Cinnober.

– Ta Niclas Lockner, till exempel. Han anställdes direkt in i projektet på sitt första jobb i branschen efter att ha gjort sitt exjobb inom datavetenskap hos oss. Omedelbart blev han en nyckelperson inte bara för Umeå-teamet utan för projektet i stort. Det säger något om vilka talanger universitet producerar men också att både vi och våra kunder är väldigt öppna för att ge unga förmågor stort ansvar.

Snabbt och inte snabbt

– Vi är domänspecifika så utvecklarna måste förstå finansbranschen och kunna programmera låglatenssystem i java.

– De måste också veta vad som är skillnaden mellan snabbt och inte snabbt och gärna vara intresserade av finansbranschen, säger Alexander Sehlin som sedan mars varit nästan tre månader i Australien.

Slitsamt, till viss del, men eftersom jobbet är en ständig räcka av intressanta utmaningar blir det aldrig långtråkigt. Och att se fram mot lanseringen under 2016 är en riktig skarp morot för hela teamet.

Text och foto: Mikael Hansson