camille_moussette
Camille Mousette lägger vid Designhögskolan i Umeå fram sin avhandling om haptisk interaktionsdesign.

Design som berör

Skulle bilens säkerhetssystem kunna varna föraren med hjälp av beröring? Camille Moussette undersöker i sin avhandling vid Designhögskolan i Umeå hur interaktionsdesigner kan utveckla gränssnitt där fokus ligger på beröring.

Haptik är läran om effekterna av beröring och gränssnitt är ett objekts "ansikte utåt". Att designa specifikt för känslan av beröring innebär nya utmaningar och möjligheter för design: att utveckla ett objekt som känns rätt är ganska annorlunda mot att designa en produkt eller apparat som ser bra ut. Till exempel, hur skulle ett säkerhetssystem kunna varna en bilförare genom beröringssinnet?

Camille Moussette har i sin avhandling arbetat fram ett koncept som han kallar Simple Haptics. Han visar med konkreta exempel, rekommendationer och riktlinjer hur interaktionsdesigner kan ta till sig och utnyttja effekter av beröring när de designar beröringsbaserade produkter.

Historiskt sett har aspekter kring beröringssinnet utvecklats mycket kring tekniska och vetenskapliga frågeställningar. Camille Moussette mål har varit att utveckla haptik i ett designperspektiv utgående från människors behov, vilket leder till att ett nytt forskningsområde öppnar sig: haptisk interaktionsdesign.

Hans avhandling belyser att haptiska attribut, hur saker känns genom beröring, utgör en allt större del av de sätt med vilken en användare interagerar med och upplever dagens produkter. Camille Moussette menar att denna kunskap är viktig att designer tar i beaktande och införlivar i designprocessen.

– Mitt hopp är att inspirera forskare inom design, studenter och utövare av designeryrket över hela världen att upptäcka och värdesätta haptik som en kärnkomponent i alla nya designprojekt, säger han.

Denna avhandling i industridesign är den första vid Designhögskolan, Umeå universitet. Den utgör en milstolpe för institutionen och dess forskning.

Läs hela eller delar av avhandlingen:
Sketching Haptics: Sketching Perspectives for the Design of Haptic Interactions. Svensk titel: Att skissa i haptik: skissperspektiv för haptisk interaktionsdesign.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 30 oktober, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

30 oktober, 2012