Rundabordssamtal med it-minister Anna-Karin Hatt
Peter Olofsson, Västerbottens läns landsting, Anna-karin Hatt, it-minister, Erik Bergqvist, Region Västerbotten, och Birgitta Heijer, Länsstyrelsen Västerbotten, deltog i samtal om regional digital agenda.

Digital agenda också för Västerbotten

Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Västerbottens län vill samverka för att utforma en regional digital agenda i Västerbottens län.

– Det är glädjande att Västerbottens län utarbetar en regional digital agenda med bred förankring hos Regionförbund, landsting och länsstyrelsen, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt i samband med sitt besök i Umeå när Regionförbundet Västerbotten samt Landstinget och Länsstyrelsen i Västerbottens län signerade den digitala agendans avsiktsförklaring.

Genom detta ställer de sig bakom regeringens it-politiska mål om att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, liksom att de har för avsikt att ta fram en regional digital agenda i bred samverkan med olika samhällsaktörer.

Förhoppningen med den undertecknade avsiktsförklaringen är nu att Regionförbundet, samt landstinget och länsstyrelsen i Västerbotten också ska gå vidare för att utveckla arbetet med en regional agenda.

Umeå är femte stoppet på it- och energiminister Anna-Karin Hatts regionala digitala-turné som pågår under våren 2012. Syftet med turnén är att uppmärksamma de län och regioner som påbörjat ett arbete med att ta fram en egen regional digital agenda.

Vid ett rundabordssamtal inför signeringen deltog ett tjugotal representanter från företag och organisationer i Västerbotten. Per Levén, projektledare inom ProcessIT Innovations och innovationsforskare vid Umeå universitet gav vid samtalet exempel på hur en liknande digital agenda för automationsfrågor inom processindustrin redan kommit en bra bit på väg.

ProcessIT Innovations, som är en av inititativtagarna till en sådan digitala agenda för processindustriell automation, är ett forsknings- och utvecklingscentrum i Västerbotten och Norrbotten som, tillsammans med universitet, it-företag och basindustrin i norra Sverige, arbetar med att ta fram nya konkurrenskraftiga automationslösningar för process- och verkstadsindustri.

– Vi tog fram en digital agenda för automation för att fånga utmaningar, bygga broar och hitta aktörer som kan hjälpa processindustrin att hitta smartare sätt, menar Per Levén.

 

Text: Mikael Hansson, Foto: Region Västerbotten


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 3 maj, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

3 maj, 2012