Digital närkontakt med skogen

Webbaserad utbildning och digitala verktyg för Norra Skogsägarna har Teknikhuset i Umeå byggt.

Norra Skogsskolan är Norra Skogsägarnas webbaserade och fysiska utbildning för den som äger skog, har kontakt med skogsägare i olika frågor eller helt enkelt bara vill lära sig mer om skog och skogsbruk. På webbplatsen finns även en skogsskola för barn.

Teknikhuset har utvecklat kunskapsportalen i plattformen Sitecore. Uppdraget har också inneburit utveckling av den bakomliggande administrationen för hantering av utbildningsutbudet samt implementation av ett så kallat LRS (Learning Record Store) för uppföljning av utbildningar.

Bättre koll på sin skog
För Norra Skogsägarna har Teknikhuset även moderniserat medlemmarnas verktyg Mina sidor.

På Mina sidor får Norras medlemmar ett samlat grepp om sina affärer med Norra. Här hittar de dokumentation om det mesta som rör deras fastigheter och deras skogliga konton. Mina sidor håller reda på var i processen ett pågående uppdrag befinner sig, exempelvis när en avverkning är påbörjad, när de första inmätta volymerna har rapporterats in och när uppdraget är slutfört.

Via Mina sidor får medlemmarna även tillgång till digitala versioner av deras skogsägarplaner. Den digitala planen ger dem överblick över deras skogsfastighet. Bland annat kan de se alla planerade åtgärder på biståndsnivå samt information om arealer, ålder, mål- och huggningsklasser samt trädslag.

De främsta orsakerna till att Norra ville ta fram en ny version av Mina sidor var att de ville modernisera den tekniska plattformen, förbättra prestandan samt att man önskade att Mina sidor skulle fungera på såväl platta som smartphone.