Digital transformation
Kalle Jegers, Hello Future, är med och leder kursen i digital transformation.

Digital revolution som distanskurs

En kurs om den digitala revolutionen. Det medverkar Hello Future från Skellefteå i tillsammans med FEI, Företagsekonomiska Institutet.

Digital Transformation är en kurs för den som vill förstå hur man kan dra nytta av den digitala utvecklingen.

– Den här typen av utbildning fyller både en viktig samhällsfunktion och ger möjlighet till personlig utveckling. Kunskap är det mest effektiva sättet att motverka utanförskap, säger Kalle Jegers, ansvarig för insikter och användarforskning på Hello Future i Skellefteå.

Den sex dagar långa kursen Digital Transformation hos FEI ger en grundläggande och bred förståelse för digitaliseringen och hur den utvecklar samhället och påverkar individer, organisationer och företag. Den vänder sig i princip till alla som är nyfikna på den digitala utvecklingen, vart vi är på väg och hur framtiden kommer att se ut. Under kursen kommer teoretiska begrepp att blandas med praktisk analys.

– Vi har en bred målgrupp och den här utbildningen passar alla som känner att de påverkas av digitaliseringen i sin yrkesroll. Särskilt du som arbetar i ett litet eller medelstort företag, eftersom mycket av vårt kursmaterial är hämtat just därifrån, säger Kalle Jegers på Hello Future.

Kalle Jegers har en PhD i Informatik från Umeå Universitet och håller i utbildningen tillsammans med Petter Hanberger, digital strateg på Hello Future. Ett företag som jobbar med affärsutveckling, innovation och utveckling för en digital värld, och där flera medarbetare har en bakgrund som lärare och forskare vid Umeå universitet.