Kalle Jegers
Skellefteåföretaget Hello Future får i uppdrag att utbilda Västerbottens kommuner i digital tjänstedesign. Kalle Jegers är projektledare.

Digital tjänstedesign ska utveckla kommuner

Västerbottens kommuner ska få lära sig digital tjänstedesign. Uppdraget går till Skellefteåbyrån Hello Future.

Skellefteåbyrån Hello Future har fått i uppdrag att höja Västerbottens kommuners kompetens i digital tjänstedesign.

– Upphandlingen är ett viktigt led i att öka förståelsen för den digitala utvecklingen och behovet av kundcentrerad metodik vid framtagning av digitala tjänster, säger Lars Eriksson på Region Västerbotten som är uppdragsgivare.

Projektet ska utbilda politiker och tjänstepersoner i hur digitaliseringen påverkar offentlig sektor, samt bidra till att skapa förståelse för förändringar som blir nödvändiga för att klara det framtida välfärdsuppdraget.

Digitalisering av offentlig verksamhet
– För oss är digitalisering av offentlig verksamhet en enormt viktig del av den förändring vi vill hjälpa till att åstadkomma i samhället, vid sidan om att hjälpa Västerbottens näringsliv, säger Kalle Jegers, som är ansvarig för användarforskning och designmetodik på Hello Future.

Uppdraget innebär också att utbilda och coacha tjänstepersoner i tjänstedesignmetodik som ett led i att öka kunskap och förståelse för varför kundcentrerad utveckling är viktigt vid framtagning av digitala tjänster.

– Att utveckla kundcenterade tjänster innebär att man i ett utvecklingsprojekt från allra första stund försöker förstå slutkundens, eller medborgarens perspektiv, för att på så vis skapa tjänster som möter verkliga behov och är utformade utifrån befintliga beteenden, säger Kalle Jegers, som är ansvarig för användarforskning och designmetodik på Hello Future.

Uppdraget kommer fungera som stöd till projektet Digitala Västerbotten inom området digital kompetens.