Digital turist i ungas värld

Konferensen Digital Turist om barns och ungas medievardag anordnas i Skellefteå den 24 mars. Konferensen invigs av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och en av talarna är Elza Dunkels, Umeå universitet.

Konferensen vänder sig särskilt till politiker, beslutsfattare, poliser, socialarbetare, pedagoger och andra som är nära-barn-professionella. Avsikten är att på ett lustfyllt sätt föra deltagarna närmare de digitalt infödda generationerna – och deras verklighet!

Syftet med konferensen är att på ett inspirerande vis sätta frågan om mediekompetens i fokus – att inspirera och engagera. Målet är att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på internet. Konferensturnén genomförs inom ramen för regeringens satsning för att stärka barn och unga som mediekonsumenter.

Medverkar gör gymnasieungdomar, forskare och experter. Under förmiddagens upplevelsepass får deltagarna handgripligen prova på några av de populäraste digitala aktiviteterna (internet, datorspel, mobiler). Dagen bjuder också ett antal intressanta föreläsningar: Ann Katrin Agebäck, Medierådet, presenterar bakgrundsfakta om barns och ungas medieanvändning. Beata Wickbom, Pool, berättar om medier och de allra minsta, Jonas Linderoth, Göteborgs universitet, återger den fängslande historien om sitt egenupplevda besök i onlinespelet World of Warcraft, Maria Soares Lindberg, Nätvandrarna, talar om vuxennärvaro på nätet och Elza Dunkels, Umeå universitet, om nätet som en arena för identitetsskapande.

Konferensen anordnas av Kulturdepartementet och Medierådet tillsammans med Mediacenter Västerbotten.
Anmälan sker via
Mediacenter Västerbotten.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 15 mars, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

15 mars, 2010