Isa Jahnke
Isa Jahnke, professor i IKT, media och lärande.

Digitala medier som stöd för lärande

Umeå kan bli starkare inom kreativt lärande kopplat till it och digitala medier. Det är en av uppgifterna för professor Isa Jahnke som leder forskning kring mobilt lärande och hur it och interaktion kan stötta ett kreativt lärande.

Isa Jahnke är intresserad av både formellt och informellt lärande, och hur nya media kan förstärka kreativiteten i dessa processer. I sin doktorsavhandling, där hon kombinerade både tekniska och samhällsvetenskapliga perspektiv, undersökte hon hur det informella lärandet och våra sociala roller förändras när vi deltar i så kallade communities på nätet.

Isa Jahnke har varit ledare för det experimentella EU-projektet Platform for eLearning and telemetric experimentations. För närvarande driver hon som professor i IKT, media och lärande vid Umeå universitet ett projekt kring hur högre utbildning kan stödja utveckling av kreativitet, och hur användandet av IT, interaktion och reflektion kan stödja lärande i skola, högskola och arbetsliv.

Isa Jahnke har tidigare undervisat i informatik vid Tekniska universitetet i Dortmund, Tyskland, och 2005 avlade hon doktorsexamen i sociologi och informatik. Hon har även forskat om kreativitet i den digitala världen vid Center for Research on Higher Education and Faculty Development i Dortmund.

Sedan april 2011 leder Isa Jahnke forskningsprojekt om mobilt och kreativt lärande vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 6 mars, 2012Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

6 mars, 2012